Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Tiết 5 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 116 Vở...

Tiết 5 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 116 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Viết tiếp để hoàn chỉnh hai khổ thơ...

1. Viết tiếp để hoàn chỉnh hai khổ thơ sau của bài Nói với em : 2. Bài thơ Nói với em muốn nói với em điều gì ?. Tiết 5 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 116 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Tiết 5 – Ôn tập cuối học kì 2 – Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2

1. Viết tiếp để hoàn chỉnh hai khổ thơ sau của bài Nói với em :

Nếu nhắm mắt……………

……………………………. các bà tiên

…………………………… đi hài bảy dặm

……………………………. cô Tấm rất hiền.

Nếu nhắm mắt……………….

Đã nuôi em……………………

Quảng cáo

………………………………  sớm khuya vất vả

………………………………. lại mở ra ngay.

2. Bài thơ Nói với em muốn nói với em điều gì ?

TRẢ LỜI:

1. Viết tiếp để hoàn chỉnh hai khổ thơ sau của bài Nói với em :

Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện, 
Sẽ được nhìn thấy các bà tiên, 
Thấy chú bé đi hài bảy dặm, 
Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền. 

Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
Đã nuôi em khôn lớn từng ngày
Tay bồng bế, sớm khuya vất vả, 
Mắt nhắm rồi, lại mở ra ngay.

2. Bài thơ Nói với em muốn nói với em điều gì ?

Bài thơ nói về cuộc sống giữa thiên nhiên, tình yêu thương của gia đình thế giới cổ tích nhiệm màu của trẻ em.

Quảng cáo