Khoa học lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Khoa học lớp 5
Để học tốt Khoa học lớp 5, Giải 70 bài trong SGK Khoa học lớp 5 phần Con người và sức khỏe; Vật chất, năng lượng; Thực vật và động vật; Môi trường và tài nguyên
B. Sử dụng năng lượng

THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT

MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta: Bài 70: Ôn tập...

Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta: Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm. Kể

Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng lượng sạch ? Bài...

Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng lượng sạch ?: Bài 70: Ôn tập và kiểm tra

Tại sao lũ lụt hay xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá huỷ ? Bài 70: Ôn tập...

Tại sao lũ lụt hay xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá huỷ ?: Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm. Tại

Khi những cây trong rừng bị tàn phá như trong hình 4, 5. Điều gì sẽ xảy ra đối...

Khi những cây trong rừng bị tàn phá như trong hình 4, 5. Điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở đó ?: Bài

Bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây ? Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm

Bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây ?: Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm. Bạn đồng ý với ý kiến

Hãy sắp xếp lại những nội dung ghi trong cột tài nguyên thiên nhiên cho tương ứng với những...

Hãy sắp xếp lại những nội dung ghi trong cột tài nguyên thiên nhiên cho tương ứng với những nội dung ghi trong cột vị

Loài vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa? Bài 70: Ôn tập và kiểm tra...

Loài vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa?: Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm. Loài vật nào dưới

Hãy nói tên các giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của mỗi con vật dưới đây:...

Hãy nói tên các giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của mỗi con vật dưới đây: Bài 70: Ôn tập và kiểm

Hãy chỉ ra nơi đẻ trứng (có trong cột B) của mỗi con vật (có trong cột A): Bài...

Hãy chỉ ra nơi đẻ trứng (có trong cột B) của mỗi con vật (có trong cột A): Bài 70: Ôn tập và kiểm tra

Theo bạn, đặc điểm nào là quan trọng nhất của nước sạch ? Bài 69: Ôn tập: Môi trường...

Theo bạn, đặc điểm nào là quan trọng nhất của nước sạch ?: Bài 69: Ôn tập: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Theo

Luyện tập

Câu 1, 2, 3 trang 27 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2: Bài 108. Luyện tập
Câu 1, 2, 3 trang 27 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2. 1. Viết số đo thích hợp vào ô trống 1....
Nhận xét cấu tạo của bài văn Nắng Trưa, Nắng cứ như từng dòng lửa xối xuống mặt đất.Buổi trưa ngồi trong nhà nhìn...
- Nhận xét cấu tạo của bài văn Nắng Trưa. Nắng cứ như từng dòng lửa xối xuống mặt đất.Buổi trưa ngồi trong...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 83 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 : Bài 67. Luyện tập
Câu 1, 2, 3, 4 trang 83 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 . Một ô tô trong 3 giờ đầu,...
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) trang 124 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, Xếp các ví dụ...
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) - Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) trang...
Lesson 3 – Unit 3 trang 22, 23 SGK tiếng Anh 5 mới, Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn...
Unit 3: Where Did You Go On Holiday? - Lesson 3 - Unit 3 trang 22, 23 SGK tiếng Anh 5 mới. Nghe và...