Khoa học lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Khoa học lớp 5
Để học tốt Khoa học lớp 5, Giải 70 bài trong SGK Khoa học lớp 5 phần Con người và sức khỏe; Vật chất, năng lượng; Thực vật và động vật; Môi trường và tài nguyên
B. Sử dụng năng lượng

THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT

MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta: Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm
Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta.
Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng lượng sạch ? Bài 70: Ôn tập và kiểm...
Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng lượng sạch ? (Khi sử dụng năng lượng đó sẽ tạo ra khí thải gây ồ nhiễm môi trường) ?
Khi những cây trong rừng bị tàn phá như trong hình 4, 5. Điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở đó ?...
Khi những cây trong rừng bị tàn phá như trong hình 4, 5. Điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở đó ?
Hãy sắp xếp lại những nội dung ghi trong cột tài nguyên thiên nhiên cho tương ứng với những nội dung ghi trong cột...
Hãy sắp xếp lại những nội dung ghi trong cột tài nguyên thiên nhiên cho tương ứng với những nội dung ghi trong cột vị trí.

Quảng cáo
Hãy nói tên các giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của mỗi con vật dưới đây: Bài 70: Ôn tập và...
Hãy nói tên các giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của mỗi con vật dưới đây

Luyện tập

LUYỆN TỪ VÀ CÂU Từ đồng âm trang 52 sgk Tiếng Việt lớp 5, Câu 1 phân biệt nghĩa của từ đồng âm trong...
Ê-mi-li con - LUYỆN TỪ VÀ CÂU Từ đồng âm trang 52 sgk Tiếng Việt lớp 5. Câu 1 phân biệt nghĩa của...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 48, 49 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 Bài 37. So sánh hai phân số...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 48, 49 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 . Viết số thích hợp vào ô...
Câu 2 trang 63 Vở bài tập Khoa học 5: Hỗn hợp là gì?
Câu 2 trang 63 Vở bài tập Khoa học 5. Viết chữ Đ vào ☐ trước câu trả lời đúng, chữ S vào ☐...
Bài 2 trang 177 sgk Toán 5 tiết 172 luyện tập chung, Tìm số trung bình cộng của.
Tìm số trung bình cộng của.. Bài 2 trang 177 sgk toán 5 tiết 172 luyện tập chung - Tiết 172 luyện tập chung ...
Quan sát một đoạn dây đồng, mô tả màu sắc, độ sáng, tính cứng và tính dẻo của đoạn dây đồng đó: Bài 24:...
Quan sát một đoạn dây đồng, mô tả màu sắc, độ sáng, tính cứng và tính dẻo của đoạn dây đồng đó: Bài 24:...