Khoa học lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Khoa học lớp 5
Để học tốt Khoa học lớp 5, Giải 70 bài trong SGK Khoa học lớp 5 phần Con người và sức khỏe; Vật chất, năng lượng; Thực vật và động vật; Môi trường và tài nguyên
B. Sử dụng năng lượng

THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT

MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta: Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm
Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta.
Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng lượng sạch ? Bài 70: Ôn tập và kiểm...
Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng lượng sạch ? (Khi sử dụng năng lượng đó sẽ tạo ra khí thải gây ồ nhiễm môi trường) ?
Khi những cây trong rừng bị tàn phá như trong hình 4, 5. Điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở đó ?...
Khi những cây trong rừng bị tàn phá như trong hình 4, 5. Điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở đó ?
Hãy sắp xếp lại những nội dung ghi trong cột tài nguyên thiên nhiên cho tương ứng với những nội dung ghi trong cột...
Hãy sắp xếp lại những nội dung ghi trong cột tài nguyên thiên nhiên cho tương ứng với những nội dung ghi trong cột vị trí.
Quảng cáo


Hãy nói tên các giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của mỗi con vật dưới đây: Bài 70: Ôn tập và...
Hãy nói tên các giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của mỗi con vật dưới đây

Luyện tập

Bài 1 trang 100 SGK Toán 5 luyện tập chung, Một sợi dây thép được uốn như hình bên. Tính độ dài của sợi...
Một sợi dây thép được uốn như hình bên. Tính độ dài của sợi dây.. Bài 1 trang 100 SGK toán 5 luyện tập...
Câu 5 trang 18 VBT Lịch Sử 5: Tác giả: Tố Hữu
Câu 5 trang 18 Vở bài tập Lịch sử 5. Đảng ta, muôn vạn công nông. Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam ra...
Hằng tháng, trường em đều tổ chức lao động tập thể. Hãy kể lại một buổi lao động gẩn đây nhất mà em có...
- Hằng tháng, trường em đều tổ chức lao động tập thể. Hãy kể lại một buổi lao động gẩn đây nhất mà...
Bài 2 trang 118 sgk Toán 5,Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét khối.
a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét khối.. Bài 2 trang 118 sgk toán 5 -...
Bài 3 trang 73 Tiết 41 sgk Toán 5, Một động cơ mỗi giờ chạy hết 0,5l dầu
Một động cơ mỗi giờ chạy hết 0,5l dầu. Bài 3 trang 73 Tiết 41 sgk Toán 5 - Tiết 41: Luyện tập chung ...