Khoa học lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Khoa học lớp 5
Để học tốt Khoa học lớp 5, Giải 70 bài trong SGK Khoa học lớp 5 phần Con người và sức khỏe; Vật chất, năng lượng; Thực vật và động vật; Môi trường và tài nguyên
B. Sử dụng năng lượng

THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT

MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta: Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm
Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta.
Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng lượng sạch ? Bài 70: Ôn tập và kiểm...
Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng lượng sạch ? (Khi sử dụng năng lượng đó sẽ tạo ra khí thải gây ồ nhiễm môi trường) ?
Khi những cây trong rừng bị tàn phá như trong hình 4, 5. Điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở đó ?...
Khi những cây trong rừng bị tàn phá như trong hình 4, 5. Điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở đó ?
Hãy sắp xếp lại những nội dung ghi trong cột tài nguyên thiên nhiên cho tương ứng với những nội dung ghi trong cột...
Hãy sắp xếp lại những nội dung ghi trong cột tài nguyên thiên nhiên cho tương ứng với những nội dung ghi trong cột vị trí.

Quảng cáo
Hãy nói tên các giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của mỗi con vật dưới đây: Bài 70: Ôn tập và...
Hãy nói tên các giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của mỗi con vật dưới đây

Luyện tập

Quan sát hình 1, hãy chỉ vùng phân bố của rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn
Đất và rừng - Quan sát hình 1, hãy chỉ vùng phân bố của rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn. Vùng phân...
Kể chuyện ông Mạnh thắng Thần Gió, Ngày xửa ngày xưa, vì chưa biết làm nhà nên loài người phải ở chui rúc trong...
- Kể chuyện ông Mạnh thắng Thần Gió. Ngày xửa ngày xưa, vì chưa biết làm nhà nên loài người phải ở chui...
Hãy tả lại một chiếc nón ( hoặc chiếc mũ) thường dùng mà em yêu thích, Chiếc nón của em xinh xinh màu lá...
Tả đồ vật - Hãy tả lại một chiếc nón ( hoặc chiếc mũ) thường dùng mà em yêu thích. Chiếc nón của em...
Review 1 – Family & Friends Special Edition Grade 5 (lớp 5): Review 1
Review 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 5. 3. toothbrush. Bài: Review 1 1. Complete the crossword.Hướng dẫn giải:1. sunscreen2.difficult3. towel4.easy5. soap6....
Lesson Two: Grammar 1 – Unit 12 – Family & Friends Special Edition Grade 5 (lớp 5)
Lesson Two: Grammar 1 - Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 5. 1. Listen to the story and repeat. Act. Bài:...