Khoa học lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Khoa học lớp 5
Để học tốt Khoa học lớp 5, Giải 70 bài trong SGK Khoa học lớp 5 phần Con người và sức khỏe; Vật chất, năng lượng; Thực vật và động vật; Môi trường và tài nguyên
B. Sử dụng năng lượng

THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT

MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta: Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm
Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta.
Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng lượng sạch ? Bài 70: Ôn tập và kiểm...
Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng lượng sạch ? (Khi sử dụng năng lượng đó sẽ tạo ra khí thải gây ồ nhiễm môi trường) ?
Khi những cây trong rừng bị tàn phá như trong hình 4, 5. Điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở đó ?...
Khi những cây trong rừng bị tàn phá như trong hình 4, 5. Điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở đó ?
Hãy sắp xếp lại những nội dung ghi trong cột tài nguyên thiên nhiên cho tương ứng với những nội dung ghi trong cột...
Hãy sắp xếp lại những nội dung ghi trong cột tài nguyên thiên nhiên cho tương ứng với những nội dung ghi trong cột vị trí.

Quảng cáo
Hãy nói tên các giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của mỗi con vật dưới đây: Bài 70: Ôn tập và...
Hãy nói tên các giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của mỗi con vật dưới đây

Luyện tập

Câu 4 trang 36 VBT môn Lịch Sử lớp 5: Ghi chú thích vào hình dưới đây và nêu lên suy nghĩ của em...
Câu 4 trang 36 Vở bài tập Lịch sử 5. Bài 16. Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới Ghi chú thích...
Bài 5 trang 175 sgk Toán 5 tiết 169 luyện tập chung, Tìm số tự nhiên thích hợp của x sao cho.
Tìm số tự nhiên thích hợp của x sao cho.. Bài 5 trang 175 sgk toán 5 tiết 169 luyện tập chung - Tiết...
Câu 2 trang 5 VBT Khoa học 5: Hiện nay, gia đình bạn có những ai đang cùng chung sống?
Câu 2 trang 5 Vở bài tập Khoa học 5. Viết chữ Đ vào ☐ trước câu trả lời đúng, chữ S vào ☐...
Tả quang cảnh trường em trước buổi học bài 1, Cảnh trước buổi học: Trống cống trường mở. Học sinh vào tấp nập trường...
Tả Cảnh - Tả quang cảnh trường em trước buổi học bài 1. Cảnh trước buổi học: Trống cống trường mở. Học sinh vào...
Câu 1, 2 trang 10 Tiếng Việt 5 tập 1, Câu 1,2: Kể tên những sự vật trong bài có màu vàng, từ chỉ...
Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa - Câu 1, 2 trang 10 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1,2: Kể tên...