Khoa học lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Khoa học lớp 5
Để học tốt Khoa học lớp 5, Giải 70 bài trong SGK Khoa học lớp 5 phần Con người và sức khỏe; Vật chất, năng lượng; Thực vật và động vật; Môi trường và tài nguyên
B. Sử dụng năng lượng

THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT

MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta: Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm
Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta.
Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng lượng sạch ? Bài 70: Ôn tập và kiểm...
Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng lượng sạch ? (Khi sử dụng năng lượng đó sẽ tạo ra khí thải gây ồ nhiễm môi trường) ?
Khi những cây trong rừng bị tàn phá như trong hình 4, 5. Điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở đó ?...
Khi những cây trong rừng bị tàn phá như trong hình 4, 5. Điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở đó ?
Hãy sắp xếp lại những nội dung ghi trong cột tài nguyên thiên nhiên cho tương ứng với những nội dung ghi trong cột...
Hãy sắp xếp lại những nội dung ghi trong cột tài nguyên thiên nhiên cho tương ứng với những nội dung ghi trong cột vị trí.

Quảng cáo
Hãy nói tên các giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của mỗi con vật dưới đây: Bài 70: Ôn tập và...
Hãy nói tên các giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của mỗi con vật dưới đây

Luyện tập

Bài 1 trang 106 SGK Toán 5 luyện tập chung, Cho hình tam giác có diện tích.
Cho hình tam giác có diện tích.. Bài 1 trang 106 SGK toán 5 luyện tập chung - Luyện tập chung về tính diện...
Bài 4 trang 162 sgk Toán 5 luyện tập, Một thuyền máy đi xuôi dòng từ A đến B.
Một thuyền máy đi xuôi dòng từ A đến B.. Bài 4 trang 162 sgk toán 5 luyện tập - Tiết 154 luyện tập ...
Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, em hãy nêu nhận xét về số dân của châu Đại Dương.
Châu Đại Dương và châu Nam Cực - Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, em hãy nêu nhận xét về số dân...
Câu 3 trang 25 VBT môn Địa lớp 5: Sắp xếp
Câu 3 trang 25 Vở bài tập Địa lí 5. B. Nơi phân bố chủ yếu. Bài 13. Công nghiệp (tiếp theo) Sắp xếp...
Em hãy tả hình dáng và tính tình của cô (thầy) giáo đã dạy em bài 2, Trong những năm học ở cấp một...
Tả người - Em hãy tả hình dáng và tính tình của cô (thầy) giáo đã dạy em bài 2. Trong những năm học...