Khoa học lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Khoa học lớp 5
Để học tốt Khoa học lớp 5, Giải 70 bài trong SGK Khoa học lớp 5 phần Con người và sức khỏe; Vật chất, năng lượng; Thực vật và động vật; Môi trường và tài nguyên
B. Sử dụng năng lượng

THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT

MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta: Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm
Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta.
Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng lượng sạch ? Bài 70: Ôn tập và kiểm...
Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng lượng sạch ? (Khi sử dụng năng lượng đó sẽ tạo ra khí thải gây ồ nhiễm môi trường) ?
Khi những cây trong rừng bị tàn phá như trong hình 4, 5. Điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở đó ?...
Khi những cây trong rừng bị tàn phá như trong hình 4, 5. Điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở đó ?
Hãy sắp xếp lại những nội dung ghi trong cột tài nguyên thiên nhiên cho tương ứng với những nội dung ghi trong cột...
Hãy sắp xếp lại những nội dung ghi trong cột tài nguyên thiên nhiên cho tương ứng với những nội dung ghi trong cột vị trí.
Quảng cáo


Hãy nói tên các giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của mỗi con vật dưới đây: Bài 70: Ôn tập và...
Hãy nói tên các giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của mỗi con vật dưới đây

Luyện tập

Hãy tả một bạn học sinh trong lớp em được nhiều người quý mến bài 1, Tôi và Thống là đôi bạn chí thân...
Tả người - Hãy tả một bạn học sinh trong lớp em được nhiều người quý mến bài 1. Tôi và Thống là đôi...
Tập làm văn – Tả con vật (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết) trang 79, 80 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5...
Lập dàn ý chi tiết cho đề bài sau . Tập làm văn - Tả con vật (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết)...
Bài 2 trang 164 Toán 5 luyện tập, Tính nhẩm.
Tính nhẩm.. Bài 2 trang 164 sgk toán 5 luyện tập - Tiết 156 Luyện tập phép chia ...
Lý thuyết ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số: Nếu nhân cả tử và mẫu số của một phân số với cùng...
Nếu nhân cả tử và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số...
Câu 2 trang 43 Vở bài tập Khoa học 5: Quan sát các hình trang 47 SGK và hoàn thành bảng sau:
Câu 2 trang 43 Vở bài tập Khoa học 5. Hình 4. Bài 22. Tre mây song Quan sát các hình trang 47 SGK...