Khoa học lớp 5

Trang chủ Lớp 5 Khoa học lớp 5
Để học tốt Khoa học lớp 5, Giải 70 bài trong SGK Khoa học lớp 5 phần Con người và sức khỏe; Vật chất, năng lượng; Thực vật và động vật; Môi trường và tài nguyên
B. Sử dụng năng lượng

THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT

MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta: Bài 70: Ôn tập...

Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta: Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm. Kể

Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng lượng sạch ? Bài...

Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng lượng sạch ?: Bài 70: Ôn tập và kiểm tra

Tại sao lũ lụt hay xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá huỷ ? Bài 70: Ôn tập...

Tại sao lũ lụt hay xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá huỷ ?: Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm. Tại

Khi những cây trong rừng bị tàn phá như trong hình 4, 5. Điều gì sẽ xảy ra đối...

Khi những cây trong rừng bị tàn phá như trong hình 4, 5. Điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở đó ?: Bài

Bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây ? Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm

Bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây ?: Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm. Bạn đồng ý với ý kiến

Hãy sắp xếp lại những nội dung ghi trong cột tài nguyên thiên nhiên cho tương ứng với những...

Hãy sắp xếp lại những nội dung ghi trong cột tài nguyên thiên nhiên cho tương ứng với những nội dung ghi trong cột vị

Loài vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa? Bài 70: Ôn tập và kiểm tra...

Loài vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa?: Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm. Loài vật nào dưới

Hãy nói tên các giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của mỗi con vật dưới đây:...

Hãy nói tên các giai đoạn còn thiếu trong quá trình phát triển của mỗi con vật dưới đây: Bài 70: Ôn tập và kiểm

Hãy chỉ ra nơi đẻ trứng (có trong cột B) của mỗi con vật (có trong cột A): Bài...

Hãy chỉ ra nơi đẻ trứng (có trong cột B) của mỗi con vật (có trong cột A): Bài 70: Ôn tập và kiểm tra

Theo bạn, đặc điểm nào là quan trọng nhất của nước sạch ? Bài 69: Ôn tập: Môi trường...

Theo bạn, đặc điểm nào là quan trọng nhất của nước sạch ?: Bài 69: Ôn tập: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Theo

Luyện tập

Em hãy quan sát hình 1, cho biết lúa gạo, cây công nghiệp lâu năm (chè, cà phê, cao su,..) được trồng chủ yếu...
Nông nghiệp - Em hãy quan sát hình 1, cho biết lúa gạo, cây công nghiệp lâu năm (chè, cà phê, cao su...) được...
Bài 1 trang 98 SGK Địa 5, Nước ta có những loại hình giao thông vận tải nào ?
Giao thông vận tải - Bài 1 trang 98 SGK Địa lí 5. Nước ta có những loại hình giao thông vận tải nào...
Các hình dưới đây mô tả khái quát quá trình thụ tinh. Hãy đọc kĩ từng chú thích và tìm xem mỗi chú thích...
Các hình dưới đây mô tả khái quát quá trình thụ tinh. Hãy đọc kĩ từng chú thích và tìm xem mỗi chú thích...
Bài 2 trang 115 SGK Toán 5, Hình A gồm mấy hình lập phương nhỏ ?
Hình A gồm mấy hình lập phương nhỏ ?. Bài 2 trang 115 SGK toán 5 - Thể tích của một hình Hình A...
Ôn tập cuối học kì 2: Tiết 7, 1. Những chi nết nào cho biết cây gạo ngoài bến sông đã có từ lâu...
Ôn tập cuối học kì II - lớp 5 - Ôn tập cuối học kì II: Tiết 7. 1. Những chi nết nào cho...