SGK Khoa học 5 - Cánh diều

Trang chủ Lớp 5 SGK Khoa học 5 - Cánh diều

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Khoa học 5 - Cánh diều trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Khoa học 5 - Cánh diều.

Mới cập nhật

Bài 3. Sự biến đổi trạng thái của chất trang 16, 17, 18 Khoa học 5 Cánh diều: Nêu cách đặt cái que vào...
Trả lời Câu hỏi trang 16: MĐ, CH 1, CH 2, CH 3, CH 4; Câu hỏi trang 17: CH 1, CH 2...
Bài 2. Hỗn hợp và dung dịch trang 12, 13, 14 Khoa học 5 Cánh diều: Trong cốc A và cốc B ở hình...
Hướng dẫn giải MĐ; Câu hỏi trang 13: CH 1, CH 2, CH 3, CH 4; Câu hỏi trang 14: CH 1, CH...
Bài 1. Đất và bảo vệ môi trường đất trang 5, 6, 7 Khoa học 5 Cánh diều: Quan sát hình 1, cho biết...
Giải chi tiết Câu hỏi trang 5: MĐ, CH 1; Câu hỏi trang 6: CH 1, CH 2, CH 3; Câu hỏi trang...
Tìm hiểu trong các bước làm kem, bước nào có sự biến đổi trạng thái của các nguyên liệu? Từ đó
Học sinh tự tìm hiểu. Giải và trình bày phương pháp giải Câu hỏi trang 17 Câu hỏi 2 - Bài 3....
Nêu một số ví dụ khác về sự biến đổi trạng thái của chất mà em biết trong tự nhiên và cuộc sống. Nêu...
Nêu trạng thái mà em biết. Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 17 Câu hỏi 1 - Bài 3. Sự biến đổi...
Xác định đặc điểm của chất ở các trạng thái rắn, lỏng, khí theo gợi ý trong bảng dưới đây
Quan sát bảng dưới. Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu hỏi trang 16 Câu hỏi 2 - Bài 3. Sự biến đổi...
Thí nghiệm này chứng minh đặc điểm gì của chất ở trạng thái rắn?
Quan sát thí nghiệm. Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 16 Câu hỏi 1 - Bài 3. Sự biến đổi trạng thái...
Nêu cách đặt cái que vào kem để tạo thành que kem như hình Quan sát hình 1 Để đặt cái que vào kem...
Quan sát hình 1. Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 16 Mở đầu - Bài 3. Sự biến đổi trạng thái của...
Trong thực tế, người dân làm cách nào để thu được muối ăn từ nước biển?
Học sinh tự trình bày. Phân tích và giải Câu hỏi trang 15 Câu hỏi 5 - Bài 2. Hỗn hợp và...
Thí nghiệm: Tìm hiểu về xói mòn đất - Thí nghiệm (trang 12 sgk khoa học 5, cánh diều) So sánh với kết quả...
Quan sát thí nghiệm. Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang 13 Câu hỏi 1 - Bài 2. Hỗn hợp...