SGK Khoa học 5 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 5 SGK Khoa học 5 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Khoa học 5 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Khoa học 5 - Kết nối tri thức.

Mới cập nhật

Bài 5. Sự biến đổi hóa học của chất trang 21, 22, 23 Khoa học 5 Kết nối tri thức: Để tạo hương vị...
Vận dụng kiến thức giải Câu hỏi trang 21: MĐ, CH 1, CH 2, CH 3; Câu hỏi trang 22: CH 1, CH...
Bài 4. Đặc điểm của chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí trang 17, 18, 19 Khoa học 5 Kết nối tri thức: Trong...
Giải Câu hỏi trang 17: MĐ, CH 1, CH 2, CH 3; Câu hỏi trang 18: CH 1, CH 2, CH 3, CH...
Bài 3. Hỗn hợp và dung dịch trang 14, 15, 16 Khoa học 5 Kết nối tri thức: Nước biển mặn vì có muối....
Phân tích và giải Câu hỏi trang 14: MĐ; Câu hỏi trang 15: CH 1, CH 2, CH 3; Câu hỏi trang 16:...
Bài 2. Ô nhiễm xói mòn đất và bảo vệ môi trường trang 9, 10, 11 Khoa học 5 Kết nối tri thức: Điều...
Trả lời Câu hỏi trang 9: MĐ, CH 1, CH 2; Câu hỏi trang 10: CH 1, CH 2, CH 3; Câu hỏi...
Bài 1. Thành phần và vai trò của đất đối với cây trồng trang 5, 6, 7 Khoa học 5 Kết nối tri thức:...
Trả lời Câu hỏi trang 5: MĐ, CH 1; Câu hỏi trang 6: CH 1, CH 2; Câu hỏi trang 7: CH 1,...
Quan sát hình 9 và cho biết cửa sắt bị biến đổi hóa học như thế nào
Quan sát hình 9. Trả lời Câu hỏi trang 24 Câu hỏi 2 - Bài 5. Sự biến đổi hóa học của...
Quan sát hình 8 và cho biết biến đổi nào đã xảy ra khi đun đường (hình 8thành ca-ra-men (hình 8b). Giải thích
Quan sát hình 8. Giải chi tiết Câu hỏi trang 24 Câu hỏi 1 - Bài 5. Sự biến đổi hóa học...
Nêu ví dụ mà em biết về biến đổi hoá học của chất trong đời sống hằng ngày. Nêu ví dụ mà em quan...
Nêu ví dụ mà em quan sát được. Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 23 Câu hỏi 3 - Bài 5. Sự...
Quan sát hình 6, đọc thông tin và cho biết: Biến đổi nào đã diễn ra đối với đinh sắt? Giải thích
Quan sát hình 6. Giải và trình bày phương pháp giải Câu hỏi trang 23 Câu hỏi 2 - Bài 5. Sự...
Quan sát hình 4 và cho biết biến đổi nào đã xảy ra. Vì sao?
Quan sát hình 4. Trả lời Câu hỏi trang 22 Câu hỏi 1 - Bài 5. Sự biến đổi hóa học của...