Trang chủ Lớp 5 Khoa học lớp 5 (sách cũ) Bạn biết gì về HIV/AIDS? Bài 16: Phòng tránh HIV/AIDS

Bạn biết gì về HIV/AIDS? Bài 16: Phòng tránh HIV/AIDS...

Bạn biết gì về HIV/AIDS?: Bài 16: Phòng tránh HIV/AIDS. Bạn biết gì về HIV/AIDS?

Bạn biết gì về HIV/AIDS?

+ Mọi người đều có thể nhiễm HIV/AIDS

+ HIV là một loại vi-rút, khi xâm nhập vào cơ thể sẽ làm khả năng chống đỡ bệnh tật của cơ thể bị suy giảm.

+ HIV có thể lây truyền qua 3 đường: 

- Đường máu

- Đường tình dục

- Từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh con.

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Khoa học lớp 5 (sách cũ). Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: