Trang chủ Lớp 5 Khoa học lớp 5 Gia đình bạn thường sử dụng cách nào để diệt muỗi và...

Gia đình bạn thường sử dụng cách nào để diệt muỗi và bọ gậy ? Bài 13: Phòng bệnh sốt xuất huyết...

Gia đình bạn thường sử dụng cách nào để diệt muỗi và bọ gậy ?: Bài 13: Phòng bệnh sốt xuất huyết. Gia đình bạn thường sử dụng cách nào để diệt muỗi và bọ gậy ?

Gia đình bạn thường sử dụng cách nào để diệt muỗi và bọ gậy ?

+ Bể nước có nắp đậy, khơi thông cống rãnh (để ngăn không cho muỗi đẻ trứng)

+ Nằm màn ngủ để ngăn không cho muỗi đốt vì muỗi vằn đốt người cả ban ngày và ban đêm

+ Chum nước có nắp đậy (ngăn không cho muỗi đẻ trứng)