Trang chủ Lớp 5 Khoa học lớp 5 Tác nhân gây ra bệnh viêm gan A là gì ? Bài...

Tác nhân gây ra bệnh viêm gan A là gì ? Bài 15: Phòng bệnh viêm gan A...

Tác nhân gây ra bệnh viêm gan A là gì ?: Bài 15: Phòng bệnh viêm gan A. Tác nhân gây ra bệnh viêm gan A là gì ?

Tác nhân gây ra bệnh viêm gan A là gì ?

Tác nhân gây ra bệnh viêm gan A là vi-rút viêm gan A (hepatitis A virus).