Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? trang 80 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh
Bài 20. Cái nào thú vị hơn, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ở nông thôn?

Luyện tập

Tả quang cảnh trường em trước buổi học bài 1, Cảnh trước buổi học: Trống cống trường mở. Học sinh vào tấp nập trường...
Tả Cảnh - Tả quang cảnh trường em trước buổi học bài 1. Cảnh trước buổi học: Trống cống trường mở. Học sinh vào...
Tiết 7 – Tuần 10 trang 70, 71 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Đọc thầm bài thơ Mầm non...
Đọc thầm bài thơ Mầm non (Tiếng Việt 5, tập một, trang 98). Dựa vào nội dung bài đọc, chọn đáp án đúng nhất...
Câu 1 trang 17 VBT môn Lịch Sử lớp 5: Em hãy nêu tên ba tổ chức cộng sản ra đời ở Việt Nam...
Câu 1 trang 17 Vở bài tập Lịch sử 5. - Đông Dương Cộng sản liên đoàn.. Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam...
Bài 2 trang 71 Toán 5, Biết 4,5l dầu cân nặng 3,42kg.
Biết 4,5l dầu cân nặng 3,42kg.. Bài 2 trang 71 sgk Toán 5 - Tiết 38 Chia một số thập phân cho một số...
Hãy chỉ ra nơi đẻ trứng (có trong cột B) của mỗi con vật (có trong cột A): Bài 70: Ôn tập và kiểm...
Hãy chỉ ra nơi đẻ trứng (có trong cột B) của mỗi con vật (có trong cột A): Bài 70: Ôn tập và kiểm...