Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? trang 80 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh
Bài 20. Cái nào thú vị hơn, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ở nông thôn?
Quảng cáo


Luyện tập

Bài 1 Phần 2 trang 179 sgk Toán 5, Một tấm bìa hình vuông đã được tô màu như hình vẽ bên.
Một tấm bìa hình vuông đã được tô màu như hình vẽ bên.. Bài 1 Phần 2 trang 179 sgk toán 5 - Tiết...
Cùng với cuộc tiến công vào Sài Gòn, quân giải phóng đã tiến công những nơi nào ? Sấm sét đêm giao thừa
Cùng với cuộc tiến công vào Sài Gòn, quân giải phóng đã tiến công những nơi nào ?: Sấm sét đêm giao thừa. Cùng...
Bài 3 trang 14 sgk Toán lớp 5, Bài 3. Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính:
Bài 3. Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính. Bài 3 trang 14 sgk toán lớp 5 -...
Câu 6 trang 49 VBT môn Địa lớp 5: Vì sao Ai Cập có sức hấp dẫn với khách du lịch?
Câu 6 trang 49 Vở bài tập Địa lí 5. Trả lời. Bài 24. Châu Phi (tiếp theo) Vì sao Ai Cập có sức...
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân, 1. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ công dân ? 2....
Người công dân - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân. 1. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ...