Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? trang 80 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh
Bài 20. Cái nào thú vị hơn, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ở nông thôn?

Quảng cáo

Luyện tập

Luyện từ và câu: Đại từ trang 92 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Câu 1 Các từ in đậm dưới đây được dùng...
Luyện từ và câu: Đại từ - Luyện từ và câu: Đại từ trang 92 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1 :...
Bài 2 trang 79 Tiết 48 sgk Toán 5,Tìm 30% của 97
a) Tìm 30% của 97. Bài 2 trang 79 Tiết 48 sgk Toán 5 - Tiết 48: Luyện tập ...
Bài 3 trang 90 sgk Toán 5, Cho biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 2400 cm2 (xem hình vẽ).
Cho biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 2400 cm2 (xem hình vẽ).. Bài 3 trang 90 sgk toán 5 - Luyện tập...
Bài 1 – Tả quang cảnh trường trước buổi học, Hôm nay đến phiên em làm trực nhật nên em đến trường sớm hơn...
Tả Cảnh - Bài 1 - Tả quang cảnh trường trước buổi học. Hôm nay đến phiên em làm trực nhật nên em đến...
Câu 1, 2, 3 trang 13 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2: Bài 97. Diện tích hình tròn
Câu 1, 2, 3 trang 13 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2. 1. Viết số đo thích hợp vào ô trống ...