Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? trang 80 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh
Bài 20. Cái nào thú vị hơn, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ở nông thôn?
Quảng cáo


Luyện tập

Câu 1, 2, 3, 4 trang 62 Vở bài tập môn Toán 5 tập 2: Bài 131. Luyện tập
Câu 1, 2, 3, 4 trang 62 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 62 bài...
Hổ thường sinh sản vào mùa nào? Bài 60: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú
Hổ thường sinh sản vào mùa nào?: Bài 60: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú. Hổ thường sinh sản vào...
Bài 3 trang 58 sgk Toán 5, Một người đi xe đạp, trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 10,8 km,
Một người đi xe đạp, trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 10,8 km. Bài 3 trang 58 sgk Toán 5 - Tiết...
Bài 1, 2 trang 26 sgk Toán 5, Bài 1. Đọc các số đo diện tích. Bài 2. Viết các số đo diện tích
Bài 1. Đọc các số đo diện tích. Bài 2. Viết các số đo diện tích. Bài 1, 2 trang 26 sgk toán 5...
Câu 2 trang 10 Vở BT Địa lý 5: Hoàn thành bảng sau:
Câu 2 trang 10 Vở bài tập Địa lí 5.  . Bài 5. Vùng biển nước ta Hoàn thành bảng sau: Đặc điểm của vùng...