Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? trang 80 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh
Bài 20. Cái nào thú vị hơn, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ở nông thôn?

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 1 trang 122 sgk Toán 5, Viết số đo thích hợp vào ô trống.
Viết số đo thích hợp vào ô trống.. Bài 1 trang 122 sgk toán 5 - Thể tích hình lập phương ...
Câu 4 trang 29 Vở BT Lịch Sử 5: Tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của các chiến sĩ cảm tử...
Câu 4 trang 29 Vở bài tập Lịch sử 5. Trả lời: . Bài 13. “Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu...
Bài 1 trang 105 sgk trang 105 Toán 5, Tính mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết.
Tính mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết.. Bài 1 trang 105 sgk Toán 5trang 105 - Luyện tập về...
Chính tả – Tuần 32 trang 87 VBT Tiếng Việt 5 tập 2: Phân tích tên mỗi cơ quan, đơn vị dưới đây thành
1. Phân tích tên mỗi cơ quan, đơn vị dưới đây thành các bộ phận cấu tạo rồi điền vào bảng sau . Chính...
Tập làm văn: Kể chuyện (Kiểm tra viết) trang 45 sgk Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Hãy kể một kỉ niệm khó quên...
Vì cuộc sống thanh bình - Tập làm văn: Kể chuyện (Kiểm tra viết) trang 45 sgk Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Hãy...