Quảng cáo


Luyện tập

Bài 4 trang 24 sgk Toán 5, Bài 4. Một cửa hàng trong 3 ngày bán được 1 tấn đường. Ngày đầu bán được...
Bài 4. Một cửa hàng trong 3 ngày bán được 1 tấn đường. Ngày đầu bán được 300kg. Ngày thứ hai bán được gấp...
Soạn bài Người công dân số một ( tiếp theo ) – Tiếng Việt lớp 5
Người công dân - Soạn bài Người công dân số một ( tiếp theo ). 1. Anh Lê, anh Thành đều là những thanh...
Tập làm văn – Tả cảnh trang 26, 27 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Tả...
Tập làm văn - Tả cảnh (chuẩn bị cho bài kiểm tra viết). Lập dàn ý chi tiết một trong các đề bài gợi...
Bài 2 trang 78 Tiết 47 sgk Toán 5, Kiểm tra một sản phẩm của một xưởng may
Kiểm tra một sản phẩm của một xưởng may. Bài 2 trang 78 Tiết 47 sgk Toán 5 - Tiết 47: Giải toán về...
Đọc các thông tin dưới đây và lập bảng so sánh đặc điểm, công dụng của tre, mây, song: Bài 22: Tre mây song
Đọc các thông tin dưới đây và lập bảng so sánh đặc điểm, công dụng của tre, mây, song: Bài 22: Tre mây song....