Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? trang 80 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh
Bài 20. Cái nào thú vị hơn, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ở nông thôn?

Quảng cáo

Luyện tập

Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh trang 7, 8 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn –...
Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh. Đọc đoạn văn Buổi sớm trên cánh đồng (Tiếng Việt 5, tập một, trang 14). Tập...
Bằng tưởng tượng em hãy tả hình ảnh cô Tấm trong truyện ”Tấm Cám”, Tấm là chị, Cám là em. Hai cô là chị...
Tả người - Bằng tưởng tượng em hãy tả hình ảnh cô Tấm trong truyện ”Tấm Cám". Tấm là chị, Cám là em. Hai...
Bài 3 trang 164 sgk Toán 5, Bài tập 3, sách Toán lớp 5: Tính nhẩm.25 0,1; 48 0,01; 95 0,1.
Bài tập 3, sách toán lớp 5: Tính nhẩm. a) 25 : 0,1; 48 : 0,01; 95 : 0,1.. Bài 3 trang 164 sgk...
Hãy kể tên các loại hình giao thông vận tải trên đất nước ta mà em biết.
Giao thông vận tải - Hãy kể tên các loại hình giao thông vận tải trên đất nước ta mà em biết.. Các loại...
Lesson Five: Skill Time! – Unit 5 – Family & Friends Special Edition Grade 5 (lớp 5): What do you know about Son Doong...
Lesson Five: Skill Time! - Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 5. d. is difficult. Bài: Unit 5: The dinosaur museum...