Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? trang 80 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh
Bài 20. Cái nào thú vị hơn, cuộc sống ở thành phố hay cuộc sống ở nông thôn?

Quảng cáo

Luyện tập

Câu 1, 2 trang 16 vở bài tập Toán 5 tập 2: Bài 100. Giới thiệu biểu đồ hình quạt
Câu 1, 2 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2. 1. Biểu đồ hình quạt bên cho biết tỉ số phần...
Câu 2 trang 29 VBT môn Địa lớp 5: Em hãy hoàn thành bảng sau:
Câu 2 trang 29 Vở bài tập Địa lí 5. Hàng hóa chủ yếu. Bài 15. Thương mại và du lịch Em hãy hoàn...
Lesson 1 Unit 13 trang 18,19 SGK Anh lớp 5 mới, Do you like watching animal programmes? Bạn có thích xem những chương trình về...
Unit 13: What do you do in your free time? - Lesson 1 Unit 13 trang 18,19 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới. Do...
Câu 3 trang 34 Vở bài tập Khoa học lớp 5: Quan sát các hình trang 36, 37 SGK và hoàn thành bảng sau:
Câu 3 trang 34 Vở bài tập Khoa học 5.  . Bài 17. Thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS Quan sát các hình...
Câu 1 trang 81 VBT Khoa học 5:1. Đồng có tính chất gì?
Câu 1 trang 81 Vở bài tập Khoa học 5. Bài 49-50. Ôn tập: Vật chất và năng lượng Khoanh vào chữ cái trước...