Unit 5 lesson 12 trang 91 – Tiếng Anh 5 Explore Our World: What should you do to be healthy? Write 30-40 words
Giải chi tiết tiếng anh lớp 5 Unit 5 lesson 12 trang 91 Explore Our World . Reorder the words. Write the sentences....
Unit 5 lesson 10 trang 89 – Tiếng Anh 5 Explore Our World: (Có phải tôi bị sốt không? )
Lời giải bài tập, câu hỏi tiếng anh lớp 5 Unit 5 lesson 10 trang 89 Explore Our World . Look and say....
Unit 5 lesson 9 trang 88 – Tiếng Anh 5 Explore Our World: (Có chuyện gì với bạn thế? )
Vận dụng kiến thức giải tiếng anh lớp 5 Unit 5 lesson 9 trang 88 Explore Our World . Listen and repeat. Listen...
Unit 5 lesson 7 trang 86 – Tiếng Anh 5 Explore Our World: Mia: Oh no! What was the matter?
Lời giải bài tập, câu hỏi tiếng anh lớp 5 Unit 5 lesson 7 trang 86 Explore Our World . Look and listen....
Unit 5 lesson 8 trang 87 – Tiếng Anh 5 Explore Our World: What was the matter with Andy?
Hướng dẫn cách giải/trả lời tiếng anh lớp 5 Unit 5 lesson 8 trang 87 Explore Our World . Look. Listen and number....
Unit 5 lesson 5 trang 84 – Tiếng Anh 5 Explore Our World: (Có chuyện gì vậy? )
Hướng dẫn trả lời tiếng anh lớp 5 Unit 5 lesson 5 trang 84 Explore Our World . Look and listen. Repeat. Listen...
Unit 5 lesson 6 trang 85 – Tiếng Anh 5 Explore Our World: (Có chuyện gì thế, Andy? )
Phân tích và giải tiếng anh lớp 5 Unit 5 lesson 6 trang 85 Explore Our World . Look and listen. Repeat. Read...
Unit 5 lesson 3 trang 82 – Tiếng Anh 5 Explore Our World: Mia: I have a toothache. Should I take some medicine?
Trả lời tiếng anh lớp 5 Unit 5 lesson 3 trang 82 Explore Our World . Look and listen. Repeat. Read. Listen and...
Unit 5 lesson 4 trang 83 – Tiếng Anh 5 Explore Our World: (Ai là người nói? )
Hướng dẫn giải tiếng anh lớp 5 Unit 5 lesson 4 trang 83 Explore Our World . Look. Listen and check. Read. Listen...
Unit 5 lesson 1 trang 80 – Tiếng Anh 5 Explore Our World: (Bạn có bị cảm lạnh không? )
Hướng dẫn giải tiếng anh lớp 5 Unit 5 lesson 1 trang 80 Explore Our World . Look and listen. Repeat. Listen and...

Mới cập nhật

Câu 6. Cho một số sự kiện lịch sử về Cộng hoà Nam Phi sau: Sự thành lập Liên bang Nam Phi
Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu 6 - Bài 12. Thực hành: Tìm hiểu khái quát về cộng hòa Nam Phi SBT Lịch...
Câu 6. Quan sát các hình sau Hãy lựa chọn và trình bày về một trong các vấn đề khai thác thiên nhiên ở...
Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu 6 - Bài 11. Phương thức con người khai thác - sử dụng và bảo vệ thiên...
Câu 5. Hoàn thành bảng theo mẫu sau Môi trường Cách thức khai thác thiên nhiên Xích đạo ẩm Nhiệt đới Hoang mạc Địa...
Vận dụng kiến thức giải Câu 5 - Bài 11. Phương thức con người khai thác - sử dụng và bảo vệ thiên...
Câu 7. Hãy giới thiệu về một di sản lịch sử của châu Phi và nêu ý nghĩa của di sản đó
Hướng dẫn trả lời Câu 7 - Bài 10. Đặc điểm dân cư - xã hội Châu Phi SBT Lịch sử và Địa...
Câu 6. Quan sát hình sau Hãy viết cảm nghĩ của em khi nhìn hình trên – Hình ảnh về lớp học ở Ma-la-uy...
Lời giải Câu 6 - Bài 10. Đặc điểm dân cư - xã hội Châu Phi SBT Lịch sử và Địa lí 7...
Tại sao châu Phi giàu tài nguyên khoáng sản nhưng hầu hết các quốc gia ở đây còn nghèo?
Gợi ý giải Câu 8 - Bài 9. Vị trí địa lí - phạm vi và đặc điểm tự nhiên của Châu Phi...