Unit 12 lesson 2 trang 14, 15 – Tiếng Anh 5 Global Success: What are you doing, Linh?
Hướng dẫn cách giải/trả lời tiếng anh lớp 5 Unit 12 lesson 2 trang 14, 15 Global Success . Look, listen and repeat....
Unit 12 lesson 3 trang 16, 17 – Tiếng Anh 5 Global Success: How are you? In Viet Nam, Tet is coming
Hướng dẫn giải tiếng anh lớp 5 Unit 12 lesson 3 trang 16, 17 Global Success . Hi Tom, How are you? In...
Unit 11 lesson 3 trang 10, 11 – Tiếng Anh 5 Global Success: When did you go to London?
Trả lời tiếng anh lớp 5 Unit 11 lesson 3 trang 10, 11 Global Success . Look, listen and repeat. Listen and underline...
Unit 12 lesson 1 trang 12, 13 – Tiếng Anh 5 Global Success: Will you buy a branch of peach blossoms for Tet?
Hướng dẫn giải tiếng anh lớp 5 Unit 12 lesson 1 trang 12, 13 Global Success . Look, listen and repeat. Listen, point...
Unit 11 lesson 1 trang 6, 7 – Tiếng Anh 5 Global Success: Hi Mai, where did your family go last Sunday?
Giải và trình bày phương pháp giải tiếng anh lớp 5 Unit 11 lesson 1 trang 6, 7 Global Success . Look, listen...
Unit 11 lesson 2 trang 8, 9 – Tiếng Anh 5 Global Success: That’s a beautiful picture of your family. Where were you?
Gợi ý giải tiếng anh lớp 5 Unit 11 lesson 2 trang 8, 9 Global Success . Look, listen and repeat. Listen, point...
Từ vựng Unit 11 Tiếng Anh 5 – Tiếng Anh 5 Global Success: UNIT 11. FAMILY TIME (Thời gian bên gia đình) 1. buy...
Phân tích và lời giải từ vựng Unit 11 Tiếng Anh 5 Global Success . Từ vựng chủ đề thời gian bên gia...
Ngữ pháp Unit 11 Tiếng Anh 5 – Tiếng Anh 5 Global Success: Hỏi: Did + S + V nguyên thể?
Gợi ý giải ngữ pháp Unit 11 Tiếng Anh 5 Global Success . Câu hỏi ở thì quá khứ đơn Hỏi: Did +...
Unit 15 lesson 3 trang 34, 35 – Tiếng Anh 5 Global Success: (Có chuyện gì vậy? )
Giải chi tiết tiếng anh lớp 5 Unit 15 lesson 3 trang 34, 35 Global Success . What should you do when you...
Review 3 trang 36, 37 – Tiếng Anh 5 Global Success: What will we do on Children’s Day?
Lời giải bài tập, câu hỏi tiếng anh lớp 5 Review 3 trang 36, 37 Global Success . It is Children's Day next...

Mới cập nhật

Phần (1) và (2) của bài viết nhắc lại lịch sử nhằm mục đích gì?
Đọc kĩ phần 1, 2 của văn bản. Trả lời Câu 2 trang 49, SBT Ngữ văn 8 Cánh diều, tập 1 - Bài...
Hãy trình bày hoàn cảnh ra đời của bài viết Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ? và cho biết: Bài nghị luận...
Dựa vào phần chuẩn bị trong SGK để trả lời câu hỏi. Giải và trình bày phương pháp giải Câu 1 trang 49, SBT...
Qua hai văn bản Chiếu dời đô và Hịch tướng sĩ, em hãy nêu lên sự giống nhau và khác nhau giữa hai thể...
Dựa vào kiến thức đã học để so sánh hai thể loại. Lời giải bài tập, câu hỏi Câu 7 trang 48, SBT Ngữ...
Tại sao có thể nói sự kiện dời đô của Lý Công Uẩn đã “đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử...
Trả lời theo ý hiểu. Lời giải bài tập, câu hỏi Câu 6 trang 48, SBT Ngữ văn 8 Cánh diều, tập 1 -...
Văn bản Chiếu dời đô thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa lý trí và tình cảm như thế nào?
Trả lời theo ý hiểu. Lời giải Câu 5 trang 48, SBT Ngữ văn 8 Cánh diều, tập 1 - Bài 5: Nghị luận...
Trong phần (3) của bài chiếu, để thuyết phục triều đình về việc chọn kinh đô mới
Đọc kĩ phần 3 của văn bản. Vận dụng kiến thức giải Câu 4 trang 48, SBT Ngữ văn 8 Cánh diều, tập 1...