Mới cập nhật

Bài. Tôn trọng quyền tác giả khi sử dụng nội dung thông tin trang 24, 25, 26 Tin học 5 Cánh diều: Theo em,...
Học sinh dựa trên nhận thức của bản thân và hỏi người lớn để trả lời câu hỏi. Hướng dẫn cách giải/trả lời...
Theo em, mỗi hành động dưới đây xảy ra trong trường hợp nào thì bị coi là vi phạm đạo đức và không hợp...
Học sinh vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi. Giải và trình bày phương pháp giải Câu hỏi Vận...
Vì sao khi đưa một đoạn văn của người khác vào một văn bản của mình thì em phải nêu tên tác giả đoạn...
Học sinh vận dụng kiến thức đã học về tôn trọng bản quyền để trả lời câu hỏi. Hướng dẫn cách giải/trả lời...
Bài Em hãy nêu một số ví dụ về vi phạm bản quyền nội dung thông tin
Vận dụng kiến thức đã học về vi phạm bản quyền nội dung thông tin để nêu ví dụ. Lời giải Câu hỏi...
Bạn Thanh Hằng đã lén ghi lại tên tài khoản và mật khẩu hộp thư của anh Minh
Học sinh tìm hiểu về quyền riêng tư và bảo mật thư tín để trả lời câu hỏi. Phân tích, đưa ra lời...
Theo em, mỗi hành động dưới đây xảy ra trong trường hợp nào thì sẽ bị coi là vi phạm bản quyền nội dung...
Học sinh dựa vào kiến thức đã học về bản quyền nội dung thông tin để trả lời câu hỏi. Giải chi tiết...
Theo em, những hành động sau đây đúng hay sai? Vì sao? a, Đưa một bài thơ trong sách vào bài trình chiếu của...
Học sinh dựa trên nhận thức của bản thân và hỏi người lớn để trả lời câu hỏi. Lời giải bài tập, câu...
Bài 2. Tìm kiếm tệp và thư mục trang 21, 22 Tin học 5 Cánh diều: Trong máy tính lưu trữ rất nhiều tệp...
Trả lời Câu hỏi trang 21: KĐ, HĐ1; Câu hỏi trang 22: HĐ2, LT1, LT2, VD Bài 2. Tìm kiếm tệp và thư...
Bài 1. Thu thập và tìm kiếm thông tin trong giải quyết vấn đề trang 15, 16 Tin học 5 Cánh diều: Bể cá...
Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 15; Câu hỏi trang 16: HĐ, LT, VD Bài 1. Thu thập và tìm kiếm thông tin...
Bài 2. Hợp tác, tìm kiếm và chia sẻ thông tin trang 13, 14 Tin học 5 Cánh diều: Để có một bản kế...
Phân tích và giải Câu hỏi trang 13: KĐ, HĐ1; Câu hỏi trang 14: HĐ2, LT Bài 2. Hợp tác, tìm kiếm và...