Luyện tập

Ôn giữa học kì 2 – Tiết 8 trang 106 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, Em hãy tả người bạn thân của em...
Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II - Tiếng Việt 5 - Ôn giữa học kì II - Tiết 8 trang 106 SGK...
Bài 1 trang 176 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập chung tiết 171, Tính
Tính. Bài 1 trang 176 SGK Toán lớp 5 - Luyện tập chung tiết 171 - Tiết 171 luyện tập chung ...
Bài 1 trang 7 sgk Toán 5: Điền dấu thích hợp vào ô trống:
Điền dấu thích hợp vào ô trống. Bài 1 trang 7 sgk Toán 5. Ôn tập: So sánh hai phân số. ...
Lý thuyết so sánh hai số thập phân,Ví dụ 1; So sánh 8,1m và 7,9m
a) Ví dụ 1; So sánh 8,1m và 7,9m. Lý thuyết so sánh hai số thập phân - So sánh hai số thập phân ...
Lập chương trình giao lưu, Gặp gỡ, giao lưu với học sinh các trường kết nghĩa hoặc với các bạn thiếu nhi quốc tê...
Luyện tập: Tập làm văn lớp 5 - Lập chương trình giao lưu. Gặp gỡ, giao lưu với học sinh các trường kết nghĩa...