Quảng cáo

Luyện tập

Bài 2 trang 143 sgk Toán 5 luyện tập, Một con ốc sên bò với vận tốc 12cm/phút.
Một con ốc sên bò với vận tốc 12cm/phút.. Bài 2 trang 143 sgk toán 5 luyện tập - Tiết 135 luyện tập ...
Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ Công dân trang 9, 10 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2:Đánh dấu X...
1.Đánh dấu X vào □ trước dòng nêu đúng nghĩa của từ công dân . Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ...
Tập làm văn: Luyện tập tả người trang 152 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Lập dàn ý cho bài văn tả hoạt động...
Tập làm văn: Luyện tập tả người - Tập làm văn: Luyện tập tả người trang 152 SGK Tiếng Việt 5 tập 1....
Bài 1 trang 68 sgk Toán 5, Đặt tính rồi tính:12 5; b) 15 8
Đặt tính rồi tính: a) 12 : 5; b) 15 : 8. Bài 1 trang 68 sgk Toán 5 - Tiết 34: Chia một...
Bài 2 trang 76 SGK Địa 5, Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì ?
Sông ngòi - Bài 2 trang 76 SGK Địa lí 5. Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì ? ...