Ngữ pháp Unit 20 Anh lớp 5 mới, tính từ/trạng từ ngắn là tính từ/trạng từ có một vần,...
Trong trường hợp khi chúng ta muốn hỏi và trả lời về việc so sánh hơn của hai cái nào đó (cái nào hơn cái nào), chúng ta có thể sử dụng mẫu câu sau:...

Luyện tập

Bài 3 trang 177 môn Toán 5 tiết 172 luyện tập chung, Một lớp học có 19 học sinh trai.
Một lớp học có 19 học sinh trai.. Bài 3 trang 177 sgk toán 5 tiết 172 luyện tập chung - Tiết 172 luyện...
Luyện từ và câu – Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng trang 36, 37 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt...
I - Nhận xét 1.Dùng gạch xiên ( / ) ngăn các vế trong mỗi câu ghép dưới đây. Gạch một gạch dưới bộ phận...
Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện trang 42 sgk Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Dựa vào kiến thức đã học ở...
Vì cuộc sống thanh bình - Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện trang 42 sgk Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Dựa...
Bài 2 trang 50 Tiết 17 Toán 5, Thực hiện phép cộng rồi dùng tính chất giao hoán để thử lại:
Thực hiện phép cộng rồi dùng tính chất giao hoán để thử lại. Bài 2 trang 50 Tiết 17 sgk Toán 5 - Tiết...
Câu 3, 4 trang 11 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Câu 3: Những chi tiết nào về thời tiết và con người làm...
Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa - Câu 3, 4 trang 11 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 3: Những chi...