Quảng cáo

Luyện tập

Câu 3 trang 18 Vở BT Địa lý 5: Bài 10. Nông nghiệp
Câu 3 trang 18 Vở bài tập Địa lí 5. Trả lời:. Bài 10. Nông nghiệp Gạch bỏ ô chữ không đúng:
Unit 5. Where will you be this weekend? trang 20 SBT Anh 5 mới A. PRONUNCIATION Mark the stress
A. PRONUNCIATION Mark the stress (') on the words. Then say the words aloud. 1. countryside 2. Sunday 3. islands 4. seaside 5. picnic . Unit 5....
Câu 5 trang 28 Vở bài tập Lịch sử 5: Trong tình thế khó khăn về tài chính, đồng bào cả nước đã có...
Câu 5 trang 28 Vở bài tập Lịch sử 5. - Điều đó thể hiện truyền thống yêu nước nồng nàn.. Bài 12. Vượt...
Câu 1 trang 17 VBT môn Lịch Sử lớp 5: Em hãy nêu tên ba tổ chức cộng sản ra đời ở Việt Nam...
Câu 1 trang 17 Vở bài tập Lịch sử 5. - Đông Dương Cộng sản liên đoàn.. Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam...
Lập dàn ý tả cảnh ngôi trường của em, Từ ngoài cổng sắt nhìn vào, ta sẽ thấy một khoảng sân xi-măng thật rộng....
Luyện tập: Tập làm văn lớp 5 - Lập dàn ý tả cảnh ngôi trường của em. Từ ngoài cổng sắt nhìn vào, ta...