Quảng cáo


Luyện tập

Tả con đường quen thuộc từ nhà em đến trường bài 1, Ngày nào đến trường em cũng đi về trên con đường quen...
Tả Cảnh - Tả con đường quen thuộc từ nhà em đến trường bài 1. Ngày nào đến trường em cũng đi về trên...
Tại sao không nên chặt cây bừa bãi để lấy củi đun, đốt than ? Bài 42 – 43: Sử dụng năng lượng chất...
Tại sao không nên chặt cây bừa bãi để lấy củi đun, đốt than ?: Bài 42 - 43: Sử dụng năng lượng chất...
Luyện tập Bài 2 trang 88 SGK Toán 5: Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng đã có trong mỗi hình tam...
Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng đã có trong mỗi hình tam giác dưới đây.. Luyện tập Bài 2 trang 88...
Bài 2 trang 78 Tiết 47 sgk Toán 5, Kiểm tra một sản phẩm của một xưởng may
Kiểm tra một sản phẩm của một xưởng may. Bài 2 trang 78 Tiết 47 sgk Toán 5 - Tiết 47: Giải toán về...
Chính tả – Tuần 32 trang 87 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1. Phân tích tên mỗi cơ quan, đơn...
1. Phân tích tên mỗi cơ quan, đơn vị dưới đây thành các bộ phận cấu tạo rồi điền vào bảng sau . Chính...