Quảng cáo

Luyện tập

Bài 1 trang 21 SGK Sử 5: Cách mạng mùa thu
Bài 1 trang 21 SGK Lịch sử 5: Cách mạng mùa thu. Tại sao ngày 19-8 được chọn làm ngày kỉ niệm Cách mạng...
Bài 2 trang 13 sgk Toán 5, Bài 2. Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:
Bài 2. Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số. Bài 2 trang 13 sgk toán 5 -...
Câu 3 trang 67 Vở bài tập Khoa học 5: Đánh dấu × vào các cột trong bảng dưới đây cho phù hợp.
Câu 3 trang 67 Vở bài tập Khoa học 5. Đinh mới ⟶ đinh gỉ. Bài 38-39. Sự biến đổi hóa học Đánh dấu...
Bài 1 trang 76 Địa 5, Nêu tên và chỉ trên bản đồ một số sông ở nước ta.
Sông ngòi - Bài 1 trang 76 SGK Địa lí 5. Nêu tên và chỉ trên bản đồ một số sông ở nước ta. ...
KỂ CHUYỆN Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia, Chọn một trong hai đề kể lại một câu chuyện em đã chứn kiến...
Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai - KỂ CHUYỆN Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia. Chọn một trong hai đề...