Luyện tập

Quan sát hình 1, em hãy: Tìm và đọc tên các sông lớn của châu Phi.
Châu Phi - Quan sát hình 1, em hãy: Tìm và đọc tên các sông lớn của châu Phi.. Tên các sông lớn của...
Bài 3 trang 51 SGK Sử 5: Sấm sét đêm giao thừa
Bài 3 trang 51 SGK Lịch sử 5: Sấm sét đêm giao thừa. Nêu ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy...
Soạn bài Tập đọc Bài ca về trái đất trang 40 sgk Tiếng Việt lớp 5 – Tiếng Việt lớp 5
Bài ca về trái đất - Soạn bài : Tập đọc Bài ca về trái đất trang 40 sgk Tiếng Việt lớp 5. Đọc...
Kể chuyện: Người đi săn và con nai trang 107 sgk Tiếng Việt lớp 5, Kể lại chuyện người đi săn và con nai
Chuyện một khu Vườn nhỏ - Kể chuyện: Người đi săn và con nai trang 107 sgk Tiếng Việt lớp 5. Kể lại chuyện...
Lesson 1 – Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới, Trung là một học sinh mới trong lớp 5B. Cậu ấy...
Unit 1: What's Your Address? - Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK tiếng Anh 5 mới. Trung là một học sinh...