Quảng cáo

Luyện tập

Ngữ pháp Unit 3 tiếng Anh lớp 5 mới, 1. Ôn tập về dạng quá khứ đơn của động từ. 2. Cách chia động...
Unit 3: Where Did You Go On Holiday? - Ngữ pháp Unit 3 SGK tiếng Anh lớp 5 mới. 1. Ôn tập về dạng...
Câu 2 trang 56 Vở bài tập Lịch sử 5: Xe tăng quân ta tiến vào Dinh Độc Lập
Câu 2 trang 56 Vở bài tập Lịch sử 5. Bộ chỉ huy chiến dịch đã giao nhiệm vụ cho lữ đoàn phối hợp...
Lesson 2 Unit 13 trang 20,21 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới, Hello, Akiko. May I ask you some questions for my survey? Xin chào...
Unit 13: What do you do in your free time? - Lesson 2 Unit 13 trang 20,21 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới. Hello,...
Lesson Six – Unit 3 – Family & Friends Special Edition Grade 5 (lớp 5)
Lesson Six - Unit 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 5. Hướng dẫn giải:. Bài: Unit 3: The food here is great!...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 39 vở bài tập môn Toán 5 tập 2: Bài 116 + 117. Luyện tập chung
Câu 1, 2, 3, 4 trang 39 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2. 1. Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như...