Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Chính tả – Tuần 22 trang 22 VBT Tiếng Việt 5 tập...

Chính tả – Tuần 22 trang 22 VBT Tiếng Việt 5 tập 2:Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu ở...

1.Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới.. Chính tả – Tuần 22 – trang 22 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Chính tả – Tuần 22 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2

1. Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới.

Vậy là việc đã quyết định rồi. Nhụ đi và sau đó cả nhà sẽ đi. Đã có một làng Bạch Đằng Giang do những người dân chài lập ra ở đảo Mõm Cá Sấu. Hòn đảo đang bồng bềnh đâu đó ở mãi phía chân trời.

a) Gạch dưới các danh từ riêng là tên người, tên địa lí trong đoạn văn.

b) Ghi lại quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam (đã học ở lớp 4) :

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Viết một số tên người, tên địa lí mà em biết :

a) Tên người :

– Tên một bạn nam trong lớp    …………………………………………….

– Tên một bạn nữ trong lớp       …………………………………………….

– Tên một anh hùng nhỏ tuổi     …………………………………………….

   trong lịch sử nước ta

b) Tên địa lí:

– Tên một dòng sông                  …………………………………………….

  (hoặc hồ, núi, đèo)                  …………………………………………….

Quảng cáo

– Tên một xã (hoặc phường)       ……………………………………………..

TRẢ LỜI:

1. Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới.

Vậy là việc đã quyết định rồi. Nhụ đi và sau đó cả nhà sẽ đi. Đã có một làng Bạch Đằng Giang do những người dân chài lập ra ở đảo Mõm Cá Sấu. Hòn đảo đang bồng bềnh đâu đó ỏ mãi phía chân trời.

a) Gạch dưới các danh từ riêng là tên người, tên địa lí trong đoạn văn.

b) Ghi lại quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam (đã học ở lớp 4) :

Khi viết tên người, tên địa lí Việt Nam, cần viết hoa chữ cái đu của mỗi tiếng tạo thành tên.

2. Viết một số tên người, tên địa lí mà em biết :

a) Tên người :

– Tên một bạn nam trong lớp    Nguyễn Ngọc Duy

– Tên một bạn nữ trong lớp       Nguyễn Thị Hương Nhiên

– Tên một anh hùng nhỏ tuổi     Lê Văn Tám, Kim Đồng, Võ Thị Sáu

   trong lịch sử nước ta

b) Tên địa lí:

– Tên một dòng sông                  Cửu Long, Hương, Mã, Đáy, Bạch Đằng, Sài Gòn

  (hoặc hồ, núi, đèo)               

– Tên một xã (hoặc phường)       xã Tân Kiên, phường Đa Kao, phường Trúc Bạch

 Baitapsgk.com

Quảng cáo