Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Tập làm văn – Trả bài văn tả người trang 21 Vở...

Tập làm văn – Trả bài văn tả người trang 21 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2:Dựa vào kết quả làm bài và hướng dẫn...

1.Dựa vào kết quả làm bài và hướng dẫn của cô giáo (thầy giáo), em tự nhận xét và rút kinh nghiệm về bài làm của mình theo các yêu cầu sau . Tập làm văn – Trả bài văn tả người trang 21 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Tập làm văn – Trả bài văn tả người

1. Dựa vào kết quả làm bài và hướng dẫn của cô giáo (thầy giáo), em tự nhận xét và rút kinh nghiệm về bài làm của mình theo các yêu cầu sau :

– Về thể loại (bài văn tả người).

– Về bố cục, trình tự miêu tả.

– Về diễn đạt (dùng từ, đặt câu, chuyển ý, chuyển đoạn…) ; câu văn ; chính tả ; cách trình bày.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Quảng cáo

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2. Chọn một đoạn trong bài làm của em viết lại theo cách khác hay hơn.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

TRẢ LỜI:

Học sinh tự làm.