Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Chính tả – Tuần 31 trang 80, 81 Vở bài tập Tiếng...

Chính tả – Tuần 31 trang 80, 81 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2: Viết lại tên các huy chương, danh hiệu và giải...

1. Viết lại tên các huy chương, danh hiệu và giải thưởng dưới đây cho đúng quy tắc viết hoa . Chính tả – Tuần 31 trang 80, 81 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Chính tả – Tuần 31 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2

1. Viết lại tên các huy chương, danh hiệu và giải thưởng dưới đây cho đúng quy tắc viết hoa :

– nghệ sĩ nhân dân                ……………………

– huy chương vàng               ……………………

– quả bóng bạc                      ……………………

– huy chương bạc                 ………………………

– nghệ sĩ ưu tú                      ……………………

– quả bóng vàng                   ……………………

– đôi giày vàng                      ……………………

– huy chương đồng               ………………………

– đôi giày bạc                        ……………………

2. Xếp tên các huy chương, danh hiệu và giải thưởng nêu trên vào dòng thích hợp :

a) Giải thưởng trong các kì thi văn hoá, văn nghệ, thể thao

– Giải nhất :………………………………………………

– Giải nhì : ………………………………………………

– Giải ba : ………………………………………………

b) Danh hiệu dành cho các nghệ sĩ tài năng

Danh hiệu cao quý nhất : ……………………………

Danh hiệu cao quý : ……………………………………

c) Danh hiệu dành cho cầu thủ, thủ môn bóng đá xuất sắc hằng năm

– Cầu thủ, thủ môn xuất sắc nhất :………………………………

– Cầu thủ, thủ môn xuất sắc :………………………………………

(3) Viết lại tên các danh hiệu, giải thưởng, huy chương và kỉ niệm chương dưới đây cho đúng quy tắc viết hoa :

Danh hiệu, giải thưởng, huy chương, kỉ niệm chương

Nhà giáo nhân dân

->……………………………………………………..

nhà giáo Ưu tú

->……………………………………………………..

Kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục

-> Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục

kỉ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam

->……………………………………………………..

huy chương đồng

->……………………………………………………..

giải nhất tuyệt đối

->……………………………………………………..

huy chương vàng

->……………………………………………………..

giải nhất về thực nghiệm

->……………………………………………………..

Quảng cáo

TRẢ LỜI:

1. Viết lại tên các huy chương, danh hiệu và giải thưởng dưới đây cho đúng quy tắc viết hoa :

– nghệ sĩ nhân dân                Nghệ sĩ Nhân dân>

– huy chương vàng               Huy chương Vàng>

– quả bóng bạc                      Quả bóng Bạc>

– huy chương bạc                 Huy chương Bạc>

– nghệ sĩ ưu tú                      Nghệ sĩ Ưu tú

– quả bóng vàng                   Quả bóng Vàng>

– đôi giày vàng                      Đôi giày Vàng>

– huy chương đồng               Huy chương Đồng>

– đôi giày bạc                        Đôi giày Bạc>

2. Xếp tên các huy chương, danh hiệu và giải thưởng nêu trên vào dòng thích hợp :

a) Giải thưởng trong các kì thi văn hoá, văn nghệ, thể thao

– Giải nhất : Huy chương Vàng

– Giải nhì : Huy chương Bạc

– Giải ba : Huy chương Đồng

b) Danh hiệu dành cho các nghệ sĩ tài năng

Danh hiệu cao quý nhất: Nghệ sĩ Nhân dân

Danh hiệu cao quý : Nghệ sĩ Ưu tú

c) Danh hiệu dành cho cầu thủ, thủ môn bóng đá xuất sắc hằng năm

– Cầu thủ, thủ môn xuất sắc nhất: Đôi giày Vàng, Quả bóng Vàng.

– Cầu thủ, thủ môn xuất sắc: Đôi giày Bạc, Quả bóng Bạc

(3) Viết lại tên các danh hiệu, giải thưởng, huy chương và kỉ niệm chương dưới đây cho đúng quy tắc viết hoa :

Danh hiệu, giải thưởng, huy chương, kỉ niệm chương

Nhà giáo nhân dân

-> Nhà giáo Nhân dân

nhà giáo Ưu tú

->Nhà giáo Ưu tú

Kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục

-> Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục

kỉ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam

->Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam

huy chương đồng

-> Huy chương Đồng

giải nhất tuyệt đối

-> Giải nhất tuyệt đối

huy chương vàng

-> Huy chương Vàng

giải nhất về thực nghiệm

-> Giải nhất về thực nghiệm

 Baitapsgk.com