Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ Nam và nữ...

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ Nam và nữ trang 82 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2:Bác Hồ đã khen tặng phụ nữ...

1.Bác Hồ đã khen tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng : anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.. Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Nam và nữ trang 82 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Nam và nữ

1. Bác H đã khen tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng : anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.

a) Hãy giải thích các từ nói trên bằng cách nối mỗi từ với nghĩa của nó :

anh hùng

biết gánh vác, lo toan mọi việc

bất khuất

có tài năng, khí phách, làm nên những việc phi thường

trung hậu

không chịu khuất phục trước kẻ thù

Đảm đang

chân thành và tốt bụng với mọi ngưòi

b) Tìm những từ ngữ chỉ các phẩm chất khác của phụ nữ Việt Nam.

…………………………

2.Mỗi câu tục ngữ dưới đây nói lên phẩm chất gì của phụ nữ Việt Nam ?

Viết câu trả lời vào chỗ trống.

a) Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn.

………………………

Quảng cáo

b) Nhà khó cậy vợ hiền, nước loạn nhờ tướng giỏi.

………………………

c) Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh.

……………………

TRẢ LỜI:

1. Bác H đã khen tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng : anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.

a) Hãy giải thích các từ nói trên bằng cách nối mỗi từ với nghĩa của nó :

b) Tìm những từ ngữ chỉ các phẩm chất khác của phụ nữ Việt Nam.

Dịu dàng, chăm chỉ, cần cù, nhân hậu, khoan dung, độ lượng, giàu đức hi sinh, chịu thương, chịu khó…>

2. Mỗi câu tục ngữ dưới đây nói lên phẩm chất gì của phụ nữ Việt Nam ?

Viết câu trả lời vào chỗ trống.

a)C hỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn.

Tình thương con, đức hi sinh, tất cả những điều tốt đều dành cho con của người mẹ.

b) Nhà khó cậy vợ hiền, nước loạn nhờ tướng giỏi.

Phụ nữ rất đảm đang và giỏi giang, là người giữ gìn hạnh phúc và tổ ấm gia đình.

c) Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh.

Phụ nữ dũng cảm và anh hùng.

Quảng cáo