Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch...

Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang) trang 101, 102 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2: Đọc các ví...

1. Đọc các ví dụ trong Tiếng Việt 5, tập hai, trang 159 – 160. Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 4 và các ví dụ, em hãy lập bảng tổng kết về tác dụng của dấu gạch ngang.. Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang) trang 101, 102 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)

1. Đọc các ví dụ trong Tiếng Việt 5, tập hai, trang 159 – 160. Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 4 và các ví dụ, em hãy lập bảng tổng kết về tác dụng của dấu gạch ngang.

BẢNG TỔNG KẾT

Tác dụng của dấu gạch ngang

Ví dụ

 1)Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại.

 2)Đánh dấu phần chú thích.

 3)Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.

………………………

………………………

………………………

2. Đọc mẩu chuyện Cái bếp lò (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 160), nêu tác dụng của dấu gạch ngang trong từng trường hợp dưới đây :

Dấu gạch ngang

a)Dấu gạch ngang thứ hai trong mỗi cặp câu sau đây dùng để làm gì ?

(1)Chào bác ! – (2)Em bé nói với tôi.

(1)Cháu đi đâu vậy ? – (2)Tôi hỏi em.

b)Các dấu gạch ngang còn lại trong mẩu chuyện dùng để làm gì ?

Tác dụng

……………………………

……………………………

……………………………

Quảng cáo

TRẢ LỜI:

1. Đọc các ví dụ trong Tiếng Việt 5, tập hai, trang 159 – 160. Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 4 và các ví dụ, em hãy lập bảng tổng kết về tác dụng của dấu gạch ngang.

BẢNG TỔNG KẾT

Tác dụng của dấu gạch ngang

Ví dụ

1)Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại.

2)Đánh dấu phần chú thích.

3)Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.

Đoạn a : – Tt nhiên rồi.

Mặt trăng cũng vậy, mọi thứ đều như vậy.

Đoạn a: Mặt trăng cũng vậy, mọi thứ đều như vậy.>

– Giọng công chúa nhỏ dần, nhỏ dần. >

Đoạn b : Bên trái là đỉnh Ba Vì vời vợi, nơi Mị Nương – con gái vua Hùng Vương thứ 18 – theo Sơn Tinh về trấn giữ núi cao.

Đoạn c :Thiếu nhi tham gia công tác xã hội:

– Tham gia tuyên truyền, cổ động cho các phong trào.

– Tham gia Tết trng cây, làm vệ sinh trường lớp, xóm làng.

– Chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, giúp đỡ người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn.

2. Đọc mẩu chuyện Cái bếp lò (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 160), nêu tác dụng của dấu gạch ngang trong từng trường hợp dưới đây :

a) Dấu gạch ngang thứ hai trong mỗi cặp câu sau đây dùng để làm gì ?

– Đánh dấu phẩn chú thích.

– Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại.

b) Các dấu gạch ngang còn lại trong mẩu chuyện dùng để làm gì ?

– Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại.

Quảng cáo