Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Tập làm văn – Trả bài văn tả cây cối trang 73,...

Tập làm văn – Trả bài văn tả cây cối trang 73, 74 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2: Đọc lại bài làm của em và lời...

1. Đọc lại bài làm của em và lời nhận xét của cô (thầy). Chữa lỗi trong bài theo yêu cầu sau . Tập làm văn – Trả bài văn tả cây cối trang 73, 74 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Tập làm văn – Trả bài văn tả cây cối

1. Đọc lại bài làm của em và lời nhận xét của cô (thầy). Chữa lỗi trong bài theo yêu cầu sau :

Loại lỗi

Các lỗi cụ thể

Sửa li

Chính tả

………………

………………

………………

Quảng cáo

………………

………………

………………

Dùng từ

Đặt câu

2. Viết lại một đoạn trong bài làm của em theo cách khác hay hơn:

………………………………………

………………………………………

………………………………………

TRẢ LỜI:

Học sinh tự làm

Quảng cáo