Trang chủ Lớp 5 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 Tập làm văn – Trả bài văn tả người trang 102, 103...

Tập làm văn – Trả bài văn tả người trang 102, 103 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2:Dựa vào kết quả làm bài và...

1.Dựa vào kết quả làm bài và hướng dẫn của cô giáo (thầy giáo), em tự nhận xét và rút kinh nghiệm về bài làm của mình. (Chú ý đọc yêu cầu của tiết trả bài trong sách Tiếng Việt 5, tập hai, trang 161.). Tập làm văn – Trả bài văn tả người trang 102, 103 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Tập làm văn – Trả bài văn tả người trang 102

1. Dựa vào kết quả làm bài và hướng dẫn của cô giáo (thầy giáo), em tự nhận xét và rút kinh nghiệm về bài làm của mình. (Chú ý đọc yêu cầu của tiết trả bài trong sách Tiếng Việt 5, tập hai, trang 161.)

Sửa lỗi trong bài theo các yêu cầu sau :

Loại lỗi

Các lỗi cụ thể

Sửa lỗi

Chính tả

………………

………………

………………

Quảng cáo

………………

………………

………………

Dùng từ

Đặt câu

2. Chọn một đoạn trong bài làm của em, viết lại theo cách khác hay hơn :

…………………………………

…………………………………

…………………………………

TRẢ LỜI:

Học sinh tự làm