Trang chủ Lớp 6 Khoa học tự nhiên 6 sách Chân trời sáng tạo Giải bài 1 trang 34 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Tại...

Giải bài 1 trang 34 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Tại sao bảng chia nhiệt độ của nhiệt kế y tế thuỷ ngân thường ghi nhiệt độ từ 35 °C đến...

Lời giải bài 1 trang 34 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 7: Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ

Câu hỏi: Tại sao bảng chia nhiệt độ của nhiệt kế y tế thuỷ ngân thường ghi nhiệt độ từ 35 °C đến 42 °C?

Trả lời: Bảng chia nhiệt độ của nhiệt kế y tế thủy ngân thường ghi nhiệt độ từ 350C đến 420C vì nhiệt kế y tế dùng để đo nhiệt độ cơ thể con người, nhiệt độ mà cơ thể con người chỉ trong khoảng 340C đến 420C.