Trang chủ Lớp 6 Khoa học tự nhiên 6 sách Chân trời sáng tạo Mô tả cách đo và thực hành đo nhiệt độ của cơ...

Mô tả cách đo và thực hành đo nhiệt độ của cơ thể em...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi vận dụng trang 34 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 7: Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ

Câu hỏi: Mô tả cách đo và thực hành đo nhiệt độ của cơ thể em

Trả lời: Cách đo nhiệt độ cơ thể:

Khi đo nhiệt độ của cơ thể, ta cần thực hiện các bước sau:

– Bước 1: Ước lượng nhiệt độ của cơ thể.

– Bước 2: Chọn nhiệt kế phù hợp.

Quảng cáo

– Bước 3: Hiệu chỉnh nhiệt kế đúng cách trước khi đo.

– Bước 4: Thực hiện phép đo.

– Bước 5: Đọc và ghi kết quả mỗi lần đo.

Học sinh thực hành đo nhiệt độ của cơ thể và ghi nhận kết quả.