Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Dựa vào hình 2.9, hãy tính khoảng cách từ Bạc Liêu đến...

Dựa vào hình 2.9, hãy tính khoảng cách từ Bạc Liêu đến Sóc Trăng...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 109,110 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ

Câu hỏi: Quan sát hình 2.8 hãy cho biết có bao nhiêu cách để thể hiện tỉ lệ bản đồ. Đó là những cách nào?

Dựa vào hình 2.9, hãy tính khoảng cách từ Bạc Liêu đến Sóc Trăng.

Trả lời: Quan sát hình 2.8, ta thấy có ba cách thể hiện tỉ lệ bản đồ. Đó là

– Tỉ lệ số

– Tỉ lệ thước

Quảng cáo

– Tỉ lệ chữ

Tính khoảng cách từ Bạc Liêu đến Sóc trăng

Lần lượt thực hiện các bước như hướng dẫn ở sgk ta đo được: 2,45cm.

Với 1cm tren bản đồ = 20km trên thực địa => Từ Bạc Liêu đến Sóc Trăng dài: 20 x 2,45 = 49 (km).