Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Giải bài 1 trang 12 Lịch sử và địa lí 6 Cánh...

Giải bài 1 trang 12 Lịch sử và địa lí 6 Cánh diều: Nêu cách tính thời gian trong lịch sử?...

Giải bài 1 trang 12 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 2: Thời gian trong lịch sử

Câu hỏi: Nêu cách tính thời gian trong lịch sử?

Trả lời: Cách tính thời gian trong lịch sử là: Dựa vào thời gian mọc, lặn, di chuyển của Mặt trời, Mặt trăng mà người xưa đã tính và làm ra lịch.

– Âm lịch là cách tính lịch dựa và sự chuyển động của Mặt Trăng quay quanh Trái Đất. Mặt Trăng chuyển động một vòng quanh Trái Đất được tính là một tháng.

– Dương lịch là cách tính lịch dựa vào sự chuyển động của Trái Đất quay quanh Mặt Trời. Trái Đất chuyển động một vòng quanh Mặt Trời được tính là một năm.