Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Quan sát bảng trên và cho biết căn cứ vào thông tin...

Quan sát bảng trên và cho biết căn cứ vào thông tin nào để sắp xếp các sự kiện theo thứ tự trước, sau...

Giải câu hỏi trang 10 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 2: Thời gian trong lịch sử

Câu hỏi: Quan sát bảng trên và cho biết căn cứ vào thông tin nào để sắp xếp các sự kiện theo thứ tự trước, sau

Trả lời: Quan sát vào bảng trên ta thấy, muốn sắp xếp các sự kiện theo thứ tự trước, sau thì chúng ta cần phải nắm được mốc thời gian của các sự kiện đó. Theo đó, sự kiện nào có mốc thời gian bé thì diễn ra trước và sự kiện nào có mốc thời gian lớn thì diễn ra sau.