Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Giải bài 3 trang 12 Lịch sử và địa lí 6 Cánh...

Giải bài 3 trang 12 Lịch sử và địa lí 6 Cánh diều: Tính từ năm 40 (khởi nghĩa Hai Bà Trưng) cho đến năm hiện tại là bao nhiêu năm, bao nhiêu...

Giải bài 3 trang 12 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 2: Thời gian trong lịch sử

Câu hỏi: Tính từ năm 40 (khởi nghĩa Hai Bà Trưng) cho đến năm hiện tại là bao nhiêu năm, bao nhiêu thập kỉ, bao nhiêu thế kỉ?

Trả lời: Tính từ năm 40 (khởi nghĩa Hai Bà Trưng) cho đến năm hiện tại là 1981 năm, 198 thập kỉ, 19 thế kỉ.