Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Giải bài 1 trang 72 Lịch sử và địa lí 6 Cánh...

Giải bài 1 trang 72 Lịch sử và địa lí 6 Cánh diều: Nêu một số nét trong chính sách cai trị về chính trị, kinh tế, văn hóa...

Giải bài 1 trang 72 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 14: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và chuyển biến kinh tế xã hội của Việt Nam thời Bắc Thuộc

Câu hỏi: Nêu một số nét trong chính sách cai trị về chính trị, kinh tế, văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với người dân Việt Nam thời Bắc thuộc.

Trả lời: Một số nét trong chính sách cai trị về chính trị, kinh tế, văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với người dân Việt Nam thời Bắc thuộc:

Về chính trị: 

– Chia Âu Lạc thành các quận, huyện và sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc

– Đưa người Hán sang cai trị người Việt theo luật pháp hà khắc.

Về kinh tế:

– Sử dụng chế độ tô thuế

Quảng cáo

– Bắt cống nạp sản vật quý (ngọc minh cơ, sừng tê, ngà voi, đồi mồi…)

– Nắm độc quyền về sắt và muối đối với người Việt

Về văn hóa:

– Mở trường lớp dạy chữ Hán

– Áp dụng luật Hán

– Tìm cách truyền bá văn hóa, phong tục phương Bắc.