Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Giải bài 1 trang 80 Lịch sử và địa lí 6 Cánh...

Giải bài 1 trang 80 Lịch sử và địa lí 6 Cánh diều: Dựa vào sơ đồ và các thông tin gợi ý dưới đây, hãy sắp xếp thời gian bùng nổ...

Giải bài 1 trang 80 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 15: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập tự chủ

Câu hỏi: Dựa vào sơ đồ và các thông tin gợi ý dưới đây, hãy sắp xếp thời gian bùng nổ, kết quả cho đúng với tên của các cuộc khởi nghĩa đã được tìm hiểu trong bài học

Trả lời: 

1. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40 – 43): Đánh đổ chính quyền đô hộ của nhà Hán, xưng vương, lập chính quyền tự chủ.

Quảng cáo

2. Khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248): Đánh đuổi chính quyền đô hộ của nhà Ngô, làm cho “toàn thể Giao Châu chấn động”.

3. Khởi nghĩa Lý Bí (năm 542 – 602): Đánh đổ chính quyền đô hộ của nhà Lương, dựng nước Vạn Xuân.

4. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (năm 713 – 722): Đánh đuổi chính quyền đô hộ của nhà Đường, xây thành Vạn An, xưng đế

5. Khởi nghĩa Phùng Hưng (khoảng năm 776 – 791): Đánh đuổi chính quyền đô hộ của nhà Đường, xưng vương.