Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Giải bài 2 trang 35 Lịch sử và địa lí 6 Cánh...

Giải bài 2 trang 35 Lịch sử và địa lí 6 Cánh diều: Nêu những điểm chính của chế độ đẳng cấp ở Ấn Độ cổ đại...

Giải bài 2 trang 35 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 7: Ấn Độ cổ đại

Câu hỏi: Nêu những điểm chính của chế độ đẳng cấp ở Ấn Độ cổ đại

Trả lời: Những điểm chính của chế độ đẳng cấp ở Ấn Độ cổ đại

– Trong một nhà nước, người đứng đầu thống trị là Ra-ja (Vua).

Quảng cáo

– Người khác đẳng cấp không được kết hôn với nhau

– Người thuộc đẳng cấp dưới phải tôn kính những người thuộc đẳng cấp trên.