Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Giải bài 2 trang 41 Lịch sử và địa lí 6 Cánh...

Giải bài 2 trang 41 Lịch sử và địa lí 6 Cánh diều: Tần Thủy Hoàng đã thống nhất và xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc như thế nào...

Giải bài 2 trang 41 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 8: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII 

Câu hỏi: Tần Thủy Hoàng đã thống nhất và xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc như thế nào?

Trả lời: Tần Thủy Hoàng đã thống nhất và xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc:

Nửa sau thế kỉ II TCN, nước Tần mạnh lên, lần lượt đánh bại các nước khác và thống nhất Trung Quốc vào năm 221 TCN. Cụ thể:

  • Năm 221 TCN nước Tề bị nước Tần thôn tính
  • Năm 222 TCN nước Yên bị nước Tần thôn tính
  • Năm 223 TCN nước Sở bị nước Tần thôn tính
  • Năm 225 TCN nước Ngụy bị nước Tần thôn tính
  • Năm 228 TCN nước Triệu bị nước Tần thôn tính