Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Giải bài 2 trang 84 Lịch sử và địa lí 6 Cánh...

Giải bài 2 trang 84 Lịch sử và địa lí 6 Cánh diều: Những phong tục nào của người Việt trong thời Bắc thuộc vẫn được duy trì đến ngày...

Giải bài 2 trang 84 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 16: Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hoá dân tộc thời Bắc thuộc

Câu hỏi: Những phong tục nào của người Việt trong thời Bắc thuộc vẫn được duy trì đến ngày nay.

Trả lời: Những phong tục của người Việt trong thời Bắc thuộc vẫn được duy trì đến ngày nay là:

– Thờ cúng tổ tiên

Quảng cáo

– Tổ chức mở hội hằng năm

– Ăn trầu, chôn người chết trong quan tài…