Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Giải bài 3 trang 126 Lịch sử và địa lí 6 Cánh...

Giải bài 3 trang 126 Lịch sử và địa lí 6 Cánh diều: Bài tập tình huống...

Giải bài 3 trang 126 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả địa lí 

Câu hỏi: Bài tập tình huống:

Người mẹ tham gia đoàn công tác tới Pa-ri (thủ đô nước Pháp).

Trước khi đi Pa-ri, mẹ giao hẹn với cơn trai ở Hà Nội là hằng ngày hai mẹ con sẽ nói chuyện qua intenet. Tuy nhiên, có một số trở ngại về mặt thời gian: Theo giờ Pa-ri, từ 7 giờ đến 12 giờ mẹ làm việc với đoàn và từ 21 giờ đến 5 giờ là thời gian ngủ. Ở những khung giờ ấy người con không liên lạc được với mẹ.

Tương tự như vậy, theo giờ Hà Nội, từ 7 giờ đến 12 giờ người con đi học và từ 21 giờ đến 5 giờ là thời gian ngủ. Ở những khung giờ ấy, người mẹ không liên lạc được với con.

Theo em, hai mẹ cơn sẽ chỉ nói chuyện được với nhau trong những khoảng thời gian nào trong ngày (theo giờ Pa-ri và theo giờ Hà Nội)?

Quảng cáo

Gợi ý: Kẻ bảng theo mẫu sau rồi tô màu ô trống những khoảng thời gian mà mẹ, con bận:

Trả lời: Tô màu những khoảng thời gian trống mà mẹ, con bận:

=> Như vậy, hai mẹ con có thể nói chuyện với nhau lúc 19 giờ, 20 giờ Hà Nội (hay 13h, 14 giờ Pa-ri).