Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Hãy nêu tầm quan trọng của băng hà?

Hãy nêu tầm quan trọng của băng hà?...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 169 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 18: Sông. Nước ngầm và băng hà

Câu hỏi: Hãy nêu tầm quan trọng của băng hà?

Trả lời: Tầm quan trọng của băng hà:

Băng hà giữ tới 99% lượng nước ngọt trên thế giới.

Băng tan là nguồn cung cấp nước quan trọng cho nhiều sông lớn như: sông Hoàng Hà, Trường Giang, Mê Công…