Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Quan sát hình 18.2, hãy cho biết điều kiện để hình thành...

Quan sát hình 18.2, hãy cho biết điều kiện để hình thành nước ngầm...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 168 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 18: Sông. Nước ngầm và băng hà

Câu hỏi: Quan sát hình 18.2, hãy cho biết điều kiện để hình thành nước ngầm

Tại sao cần sử dụng tiết kiệm và tránh làm ô nhiễm nước ngầm?
Trả lời: 

Điều kiện để hình thành nước ngầm là:

Quảng cáo

– Nước mưa hay tuyết tan ngấm xuống đất và xuống sâu qua các tầng đá.

– Bên dưới tầng chứa nước là đất sét hoặc vật liệu mịn không có khả năng thấm nước (tầng không thấm nước)

– Tầng nước ngầm nằm giữa hai tầng không thấm nước.

+ Cần sử dụng tiết kiệm và tránh làm ô nhiễm nước ngầm vì nước ngầm có vai trò rất quan trọng. Nước ngầm được sử dụng nhiều trong đời sống và sản xuất. Đặc biệt ở các vùng khô hạn, nước ngầm trở thành nguồn tưới, biến càng hoang mạc thành những vùng nông nghiệp trù phú.