Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Quan sát các hình từ 6.4 đến 6.9 và đọc thông tin,...

Quan sát các hình từ 6.4 đến 6.9 và đọc thông tin, hãy nêu những thành tựu văn hóa chủ yếu của cư dân Ai Cập và cư dân Lưỡng Hà?...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 30 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 6: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

Câu hỏi: Quan sát các hình từ 6.4 đến 6.9 và đọc thông tin, hãy nêu những thành tựu văn hóa chủ yếu của cư dân Ai Cập và cư dân Lưỡng Hà?

Trả lời: Thành tựu văn hóa của:

  • Cư dân Ai Cập:

– Biết làm ra lịch, làm đồng hồ đo bằng ánh sáng mặt trời.

– Biết dựa vào chuyển động của Mặt Trăng quay quanh Trái đất, chia một năm 12 tháng, mỗi tháng 29 hoặc 30  ngày.

– Kĩ thuật ướp xác chết thuần thục.

– Biết viết chữ trên giấy

Quảng cáo

– Biết tính diện tích hình tam giác, hình tròn

– Xây dựng công trình kim tự tháp và tượng Nhân sư

  • Cư dân Lưỡng Hà:

– Biết viết chữ trên đất sét

– Giỏi về số học, sử dụng hệ thống đếm lấy số 60 làm cơ sở.

– Xây dựng thành Ba-bi-lon và vườn treo Ba-bi-lon