Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Quan sát hình 10.2, hãy trình bày hiện tượng tạo núi là...

Quan sát hình 10.2, hãy trình bày hiện tượng tạo núi là kết quả của các quá trình nội sinh và ngoại sinh...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 142 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 10: Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

Câu hỏi: Quan sát hình 10.2, hãy trình bày hiện tượng tạo núi là kết quả của các quá trình nội sinh và ngoại sinh

Trả lời: Quan sát hình 10.2 ta thấy:

Quảng cáo

Với sự dịch chuyển và xô đẩy lẫn nhau của các mảng kiến tạo ở bên trong lòng Trái Đất đã khiến cho bề mặt Trái Đất nhô lên thành núi.

Bên ngoài, ngoại lực phá hủy, bóc mòn đất đá ở núi và vận chuyển đất đá bồi tụ tại những vùng lồi lõm. Từ đó, núi có dốc và sườn núi thoải hơn, mềm mại hơn.