Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Quan sát lược đồ hình 8.3, hãy vẽ sơ đồ các mốc...

Quan sát lược đồ hình 8.3, hãy vẽ sơ đồ các mốc thời gian chủ yếu trong tiến trình Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 38 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 8: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII 

Câu hỏi: Quan sát lược đồ hình 8.3, hãy vẽ sơ đồ các mốc thời gian chủ yếu trong tiến trình Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc

– Quan sát sơ đồ hình 8.5 và cho biết xã hội phong kiến ở Trung Quốc dưới thời Tần Thủy Hoàng gồm những giai cấp chính nào?

Trả lời: 

Quảng cáo

– Vẽ sơ đồ các mốc thời gian chủ yếu trong tiến trình Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc:

– Xã hội phong kiến ở Trung Quốc dưới thời Tần Thủy hoàng gồm có 2 giai cấp chính. Đó là:

+ Địa chủ

+  Nông dân lĩnh canh