Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 Luyện tập bài Cụm danh từ trang 118 SGK Văn 6, Bài...

Luyện tập bài Cụm danh từ trang 118 SGK Văn 6, Bài 1: Tìm các cụm danh từ có trong những câu văn trong bài tập 1. Điền các cụm danh từ đó vào...

Cụm danh từ – Luyện tập bài Cụm danh từ trang 118 SGK Văn 6. Bài 1: Tìm các cụm danh từ có trong những câu văn trong bài tập 1. Điền các cụm danh từ đó vào mô hình cụm danh từ.

Bài 1: Tìm các cụm danh từ có trong những câu văn trong bài tập 1. Điền các cụm danh từ đó vào mô hình cụm danh từ.

*  Các cụm danh từ có trong các câu:

a)  một người chồng thật xứng đáng

b)  một lưỡi búa của cha để lại

c)  một con yêu tinh ở trên núi có nhiều phép lạ.

*  Điền vào mô hình cụm danh từ:

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

t1

t2

T1

T2

s1

s2

Quảng cáo

môt

người

chồng

thật xứng đáng

một

lưỡi

búa

của cha để lại

một

con

yêu

ở trên núi, có nhiều phép lạ

Bài 2: Tìm các phụ ngữ thích hợp điền vào chỗ trông trong đoạn trích thuộc bài tập 3

Các phụ ngữ được diền như sau:

–  ơhàng vứt luôn thanh sắt ấy xuống nước.

–  Thận không ngờ thanh sắt vừa rồi lại chui vào lưới mình.

–  Lần thứ ba, vẫn thanh sắt cũ mắc vào lưới.

Quảng cáo