Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 6 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức.

Mới cập nhật

Một khi những “người anh em” trong tự nhiên đã ra đi, loài người liệu còn được bao nhiêu cơ hội sống sót? Dựa...
Đọc kĩ đoạn trích Soạn văn Câu 2 - Đọc hiểu và thực hành tiếng Việt - Ôn tập học kì II...
Xác định các từ Hán Việt trong câu: “Các thảm hoạ môi trường nói trên không chỉ đe doa huỷ diệt các loài động...
Đọc kĩ câu trích và thực hiện yêu cầu Trả lời Câu 3 - Đọc hiểu và thực hành tiếng Việt -...
Câu 6 - Đọc hiểu và thực hành tiếng Việt: Hãy đánh giá sức hấp dẫn trong cách trình bày các thông tin khoa...
Đọc kĩ đoạn trích và nêu đánh giá nhận xét Hướng dẫn Câu 6 - Đọc hiểu và thực hành tiếng Việt...
Tìm những bằng chứng được dẫn ra để làm rõ cho câu văn mở đầu đoạn “Đầu tiên là cảnh gia đình đầm ấm”
Chú ý những hình ảnh được miêu tả, tái hiện và những lời dẫn được đặt trong dấu ngoặc kép Soạn Câu 3...
Nêu nhận xét về cách triển khai vấn đề của đoạn trích (chú ý sự phát triển tiếp nối giữa 3 câu đầu và...
Liên hệ bản thân đưa ra nhận xét Hướng dẫn Câu 8 - Đọc hiểu và thực hành tiếng Việt - Bài...
Tìm trong đoạn trích những từ thể hiện hoạt động cụ thể của các đối tượng có ảnh hưởng đến quá trình nảy sinh...
Đọc kĩ đoạn trích Gợi ý giải Câu 7 - Đọc hiểu và thực hành tiếng Việt - Bài 9 trang 27...
Nêu nhận xét của em về tính trọn vẹn của văn bản Trái Đất - cái nôi của sự sống xét trên cả hai...
Liên hệ bản thân Hướng dẫn Câu 5 - Đọc hiểu và thực hành tiếng Việt - Bài 9 trang 25 Sách...
Nỗi lo âu về tình trạng Trái Đất hiện nay đã được thể hiện như thế nào ở phần cuối của văn bản?
Đọc kĩ văn bản Soạn văn Câu 4 - Đọc hiểu và thực hành tiếng Việt - Bài 9 trang 25 Sách...
Ông cha ta từng có câu “Người ta là hoa đất”. Phần Con người trên Trái Đất trong văn bản giúp em hiểu thêm...
Đọc kĩ văn bản và nêu suy nghĩ của bản thân Soạn văn Câu 3 - Đọc hiểu và thực hành tiếng...
Nếu thiếu phần 2 (“Vị thần hộ mệnh” của sự sống trên Trái Đất), mạch thông tin chính của văn bản sẽ bị ảnh...
Đọc kĩ văn bản và nêu ý kiến cá nhân Trả lời Câu 2 - Đọc hiểu và thực hành tiếng Việt...