Ngữ văn lớp 6

Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6
Kể tóm tắt truyện Sự tích hồ Gươm: Vào thời giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam,...

Sự tích Hồ Gươm – Kể tóm tắt truyện Sự tích hồ Gươm.. Vào thời giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam, chúng

Luyện tập bài Từ mượn trang 26 Văn 6, Bài 4: Những từ nào trong các cặp từ dưới...

Từ mượn – Luyện tập bài Từ mượn trang 26 SGK Văn 6. Bài 4: Những từ nào trong các cặp từ dưới đây là

Hãy phát biểu cảm nghĩ của em về năm khổ thơ đầu trong bài Đêm nay Bác không ngủ...

Đêm nay Bác không ngủ – Minh Huệ – Hãy phát biểu cảm nghĩ của em về năm khổ thơ đầu trong bài Đêm nay

Luyện tập bài Câu trần thuật đơn không có từ là trang 120 SGK Văn 6, Bài 2: Viết...

Câu trần thuật đơn không có từ là – Luyện tập bài Câu trần thuật đơn không có từ là trang 120 SGK Văn 6.

Soạn bài Ông lão đánh cá và con cá vàng – Văn lớp 6

Văn nghị luận – Soạn bài Ông lão đánh cá và con cá vàng. Trong truyện, có đến năm lần ông lão ra biển gọi

Tả thầy cô giáo đã từng dạy em_bài 1, Người thầy thật quan trọng đối với mỗi chúng ta....

Văn miêu tả lớp 6 – Tả thầy cô giáo đã từng dạy em_bài 1. Người thầy thật quan trọng đối với mỗi chúng ta.

Tả một viện bảo tàng em từng đến thăm ( Bài 2), Chỉ nghe kể qua những giờ học...

Văn miêu tả lớp 6 – Tả một viện bảo tàng em từng đến thăm ( Bài 2). Chỉ nghe kể qua những giờ học

Tả cô giáo đã dạy dỗ em và cho em nhiều ấn tượng tốt đẹp, “Lúc ở nhà mẹ...

Văn miêu tả lớp 6 – Tả cô giáo đã dạy dỗ em và cho em nhiều ấn tượng tốt đẹp. “Lúc ở nhà mẹ

Luyện tập bài Lượm trang 77 SGK Văn 6, Bài 2: Kể chuyện chú bé Lượm dựa vào bài...

Lượm – Tố Hữu – Luyện tập bài Lượm trang 77 SGK Văn 6. Bài 2: Kể chuyện chú bé Lượm dựa vào bài thơ

Đóng vai cá vàng trong truyện ông lão đánh cá và con cá vàng kể lại câu chuyện ấy,...

Văn kể chuyện – Đóng vai cá vàng trong truyện ông lão đánh cá và con cá vàng kể lại câu chuyện ấy. Tôi vô

Luyện tập

Câu 161 trang 93 Sách bài tập Toán 6 tập 1: Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần.
Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần.. Câu 161 trang 93 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1 - Ôn...
Mượn lời một vật hay con vật gần gũi với em để kể chuyện tình cảm giữa em và đồ vật hay con vật...
Văn kể chuyện - Mượn lời một vật hay con vật gần gũi với em để kể chuyện tình cảm giữa em và...
Giải bài tập Bài 12 trang 31 SGK GDCD lớp 6: Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em
Giải bài tập Bài 12 trang 31 SGK GDCD lớp 6: Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Nhóm quyền...