Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 Luyện tập bài Lòng yêu nước trang 109 Văn 6, Nếu cần...

Luyện tập bài Lòng yêu nước trang 109 Văn 6, Nếu cần nói đến vẻ đẹp tiêu biểu của quê hương mình (hoặc địa phương em đang ở) thì em...

Lòng yêu nước – l-li-a Ê -ren-bua – Luyện tập bài Lòng yêu nước trang 109 SGK Văn 6. Nếu cần nói đến vẻ đẹp tiêu biểu của quê hương mình (hoặc địa phương em đang ở) thì em sẽ nói những gì?

Nội dung: Nếu cần nói đến vẻ đẹp tiêu biểu của quê hương mình (hoặc địa phương em đang ở) thì em sẽ nói những gì?

Cần lựa chọn những nét độc đáo riêng để giới thiệu, ví dụ: một danh lam thắng cảnh, một nghề truyền thống, một món ăn dân dã, một vị danh nhân, tính cách con người.. 

Quảng cáo