Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 Luyện tập bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự...

Luyện tập bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự trang 38 SGK Văn 6, Bài 2: Cho nhan đề truyện: Một lần không vảng lời. Em hãy tưởng...

Sự việc và nhân vật trong văn tự sự – Luyện tập bài Sự việc và nhân vật trong văn tự sự trang 38 SGK Văn 6. Bài 2: Cho nhan đề truyện: Một lần không vảng lời. Em hãy tưởng tượng để kể một câu chuyện theo nhan đề ấy. Em dự định sẽ kể sự việc gì, diễn biến ra sao, nhân vật của em là ai?

Bài 1: Chỉ ra những việc mà các nhân vật trong truyện Sơn Tinh Thủy Tinh đã làm.

a)   Nhận xét vai trò, ý nghĩa của các nhân vật.

b)    Tóm tắt truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh theo sự việc gắn với các nhân vật chính.

c)   Tại sao lại gọi là Sơn Tinh, Thủy Tinh? Nếu đổi bằng các tên sau có được không?

–  Vua Hùng kén rể

–  Truyện vua Hùng, Mị Nương, Sơn Tinh và Thủy Tinh.

–  Bài ca chiến công của Sơn Tinh.

a)   Những việc làm của các nhân vật tham khảo bảng trên.

*  Vai trò, ý nghĩa của các nhân vật:

–  Vua Hùng;: Nhân vật phụ, nhưng không thể thiếu vì ông là người quyết định cuộc hôn nhân lịch sử.

–  MỊ Nương: Nhân vật phụ, nhưng cũng không thể thiếu vì nếu không có nàng thì không có chuyện hai thần xung đột ghê gớm như thế.

–  Thủy Tinh: Nhân vật chính, đối lập với Sơn Tinh, được nói tới nhiều. Hình ảnh thần thoại hóa sức mạnh của lũ bão ở vùng châu thổ sông Hồng.

–   Sơn Tinh: Nhân vật chính, đôi lập với Thủy Tinh, người anh hùng chông lũ lụt của nhân dân Việt cổ.

b)  Tóm tắt truyện theo sự việc chính của các nhân vật:

–  Vua Hùng kén rể

Quảng cáo

–  Hai thần đến cầu hôn

–  Vua Hùng ra điều kiện, cố ý thiên lệch cho Sơn Tinh

–   Sơn Tinh đến trước, được vợ, Thủy tinh đến sau, mất MỊ Nương, đuổi theo định cướp nàng.

–  Trận đánh dữ dội giữa hai thần. Kết quả: Sơn Tinh thắng, Thủy Tinh thua, đành rút quân.

–  Hằng năm, hai thần vẫn kịch chiến suốt mấy tháng trời, nhưng lần nào Thủy Tinh cũng thất bại, rút lui.

c)   Truyện được dặt tên là Sơn Tinh, Thủy Tinh vì đây là tên của hai nhân vật chính.

*  Không nên đổi thành các tên, vì:

–   Vua Hùng kén rểế. chưa nói rõ nội dung chính của truyện.

–   Truyện vua Hùng, Mị Nương, Sơn Tinh và Thủy Tinh: tên thừa, hai nhân vật vua Hùng, Mị Nương chỉ đóng vai phụ.

*  Có thể sử dụng tên truyện: Bài ca chiến công của Sơn Tinh, vì nó phù hợp với nội dung của truyện.

Bài 2: Cho nhan đề truyện: Một lần không vảng lời. Em hãy tưởng tượng để kể một câu chuyện theo nhan đề ấy. Em dự định sẽ kể sự việc gì, diễn biến ra sao, nhân vật của em là ai?

Định hướng:

–  Nhân vật trong câu chuyện là Tôi (kể theo ngôi thứ nhất).

–  Lựa chọn sự việc phù hợp với bản thân.

–  Kể diễn biến cụ thể

–  Kết quả sự việc ra sao?

–  Bài học rút ra cho bản thân.

Quảng cáo