Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ trang 135 SGK...

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ trang 135 SGK Văn 6 – Ngữ văn lớp 6...

Bức thư của thủ lĩnh da đỏ – Xi-át-tơn – Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ trang 135 SGK Văn 6. Câu 4: Bức thư đã sử dụng rất nhiều yếu tố của phép lặp. Hãy lập bảng thống ké một số hoặc toàn bộ những yếu tố lặp ấy và chỉ ra tác dụng biểu hiện tư tưởng tình cảm của chúng.

Câu 1: Đọc đoạn đầu của Bức thư của thủ lĩnh da đỏ: từ Đổi với đồng bào tôi đến tiếng nói của cha ông chúng tôi.

a)    Hãy chỉ ra những phép so sánh và nhân hoá đã được dùng.

b)    Hãy nêu lên tác dụng của phép so sánh và nhân hoá đó, đặc biệt là trong viẽc làm nổi bật quan hệ giữa người da đỏ với “ Đất ”, với thiên nhiên.

Trả lờỉ:

a)    Những phép so sánh và nhân hoá trong đoạn văn:

-… tiếng thì thầm của côn trùng -> nhân hóa

–   Mảnh đất này là bà mẹ của người da đỏ -> nhân hóa, so sánh

–  Chúng tôi là một phần của mẹ và mẹ cũng là một phần của chúng tôi -> so sánh

–   Những bông hoa ngát hương là người chị người em của chúng tôi -» nhân hóa, so sánh

–  Những mỏm đá, những vũng nước (… ) đều cùng chung một gia đình -> nhân hóa.

–   Dòng nước óng ánh (…) còn là máu của tổ tiên chúng tôi —> so sánh

– Tiếng thì thầm của dòng nước chính là tiếng nói của cha ông chúng tôi —> so sánh

b) Những phép so sánh và nhân hoá này đã cho thấy mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa người da dỏ với Đất, với thiên nhiên. Họ coi thiên nhiên như máu thịt, như thành viên trong gia đình vì thế, đó là những gì thiêng liêng trong tình yêu của con người đối với nơi mình sinh sống.

Câu 2: Đọc đoạn giữa của bức thư: từ Tôi biết người da trắng không hiểu cách sống đến Mọi vật trên đòi đều có sự ràng buộc.

a)    Đoạn văn đã nói lên sự khác biệt, sự đối lập trong cách sống, trong thái độ đối vói Đất, đối với thiên nhiên giữa người da đỏ và người da trắng trên những vấín đề gì?

b)    Tác giả đã dùng những biện pháp nghệ thuật nào để nêu bật sự khác biệt, sự đối lập ấy và để thể hiện thái độ, tình cảm của mình?

a)    Sự đối lập thể hiện ở những vấn đề sau:

Người da đỏ

Người da trắng

–   Mỗi tấc đất là là thiêng liêng trong kí ức và kinh nghiệm.

–  Đất là bà mẹ.

–   Chúng tôi không thể nào quên được mảnh đất tươi đẹp này.

–   Không khí quả là quý giá đối với người da đỏ.

–    Ngọn gió mang lại hơi thở đầu tiên của cha ông chúng tôi và cũng là hơi thở cuối cùng của họ.

–   Mảnh đất này là kẻ thù của họ và khi họ đã chinh phục được thì học sẽ lấn tới.

Quảng cáo

–   Họ đối xử với mẹ đất và anh em bầu trời như những vật mua được, tước đoạt được rồi bán đi.

–   Họ sẽ ngấu nghiến đất đai, rồi để lại đằng sau những bãi hoang mạc.

–   Người da đỏ chẳng để ý gì đến bầu không khí, muông thú, cây cối.

–   Xoá bỏ cuộc sống yên tĩnh, thanh khiết, hoà đồng với thiên nhiên để thay thế bằng cuộc sống thị thành ầm ĩ, ồn ào, lăng mạ.

 b)    Để làm nổi bật những nội dung ấy, tác giả đã sử dụng một số thủ pháp nghệ thuật phù hợp: phép đối lập (người anh em í kè thù; mẹ đất, anh em bầu trời / vật mua được, tước đoạt được; yên tĩnh / ồn ào…), điệp ngữ kết hợp với phép đối lập (Tôi biết, cách sống của chúng tôi khác với cách sống của ngài; Tôi thật không hiểu nổi; Tôi không hiểu bất cứ một cách sống nào khác; Nếu chúng tôi… Ngài phải…)

Câu 3: Đọc phần cuối của bức thư.

a)    Nêu các ý chính của đoạn này.

b)    Cách hành văn, giọng điệu của đoạn này có gì giống, có gì khác với hai đoạn ưên?

c)     Nên hiểu thế nào về câu: Đất là Mẹ.

a)    Ý chính của đoạn cuối:

–  Đất đai giàu có được là do nhiều mạng sống của chủng tộc da đỏ.

–   Bởi vậy nếu người da đỏ buộc phải bán đất thì người da trắng và cả con cháu họ phải kính trọng đất đai, phải biết đối xử với đất như người da đỏ

–  Con người phải bảo vệ thiên nhiên như mạng sống của mình.

b)    Lối hành văn vẫn trang trọng và tha thiết với đất. Tuy nhiên xuất hiện nhiều yêu cầu tha thiết. Đoạn văn có phương thức biểu đạt nghị luận, đặc biệt 3 câu sau là chân lí rất thấm thìa.

c)     Đất là mẹ bởi đất sinh ra muôn loài, trong đó có con nguời tồn tại và sống hạnh phúc.

Câu 4: Bức thư đã sử dụng rất nhiều yếu tố của phép lặp. Hãy lập bảng thống ké một số hoặc toàn bộ những yếu tố lặp ấy và chỉ ra tác dụng biểu hiện tư tưởng tình cảm của chúng.

Một số yếu tố lặp (trùng điệp):

–  Kí úc, thiêng liêng, người anh em, mẹ, hoang dã, người da đỏ, người da trắng…

–   Nếu chúng tôi bán … ngài phải ..

–  Tôi là kẻ hoang dã, tôi không hiểu 

Các yếu tố trên có tác dụng:

–  Làm rõ tình cảm gắn bó sâu nặng, thiêng liêng với đất nước, quê hương.

–   Phê phán, châm biếm lối sống và thái độ, tình cảm của người da trắng đối vớ tự nhiên, đất đai, môi trường.

–  Thái độ kiên quyết, cứng rắn, tạo đà cho lập luận.

–  Hơi văn nhịp nhàng, lôi cuốn thêm khí thế.

Câu 5: Hãy giải thích vì sao một bức thư nói về chuyện mua bán đất đai cách đâ; một thế kỉ rưỡi nay vẫn được nhiều người xem là một trong những văn bản hay nhất nói về thiên nhiên và môi trường?

Thủ lĩnh da đỏ không chỉ đề cập đến vấn đề đất đai mà còn nói tới tất cả cá hiộn tượng có liên quan tới đất. Đó chính là tự nhiên, môi trường sống của ca người. Hiện nay, trong thế kỉ XXI, vấn đề môi ưường sinh thái đang bị xâm hại, ị nhiễm nặng nể. Chính vì vậy, bức thư của thủ lĩnh da đỏ vốn xuất phát từ lòng yt quê hương đất nước bỗng trở thành một ưong những văn bản có giá trị nhất vể ví đề bảo vộ thiên nhiên môi trường.

Quảng cáo