Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 Soạn bài ôn tập về dấu câu trang 149 SGK Văn 6...

Soạn bài ôn tập về dấu câu trang 149 SGK Văn 6 – Ngữ văn lớp 6...

Ôn tập về dấu câu – Soạn bài ôn tập về dấu câu trang 149 SGK Văn 6. Câu 4: Cách dùng dấu chấm hỏi và dấu chấm than trong các câu ở Bài tập 2 SGK tr 151 vì sao không đúng? Hãy chữa lại các dấu câu ấy cho đúng.

Câu 1: Đặt các dấu chấm (.),dấu chấm hỏi (?), dấu chấm than (!) vào chỗ thích hợp có dấu ngoặc đơn trong các câu văn ở mục 1I SGK. Giải thích vì sao em lại đặt các dấu câu như vậy.

a)    Ôi thôi, chú mày ơi (ỉ) Chú mày cố lớn mà chẳng có khôn.

b)    Con có nhận ra con không (?)

c)    Cá ơi giúp tôi với (!) Thương tôi với (ỉ)

d)    Giời chớm hè (.) Cây cối um tùm (.) Cả làng thơrn (.)

Câu 2: Cách dùng các dấu chấm, dấu chấm hỏi và dấu chấm than trong những câu ở mục 2.1 SGK có gì đặc biệt?

a)    Câu 2 và câu 4 đều là câu cầu khiến, nhưng cuối các câu ấy đều dùng dấu chấm. Đó là một cách dùng đặc biệt của dấu chấm.

b)    Dấu chấm hỏi và dấu chấm than đặt trong ngoặc đơn để thể hiộn thái độ nghi ngờ hoặc châm biếm đối với nội dung của một từ ngữ đứng trước hoặc với nội dung cả câu. Đây là một cách dùng đặc biệt của các dấu chấm câu này.

Câu 3: So sánh cách dùng dấu câu trong từng cặp câu ở Bài tập 1. SGK tr 150.

Quảng cáo

Trá lời:

a)    Câu 2: “Đệ nhất kì quan Phong Nha” nằm trong một quần thể hang động thuộc khối núi đá vôi Kẻ Bàng ở miền tây Quảng Bình (,) có thể tới Phong Nha rất dễ dàng bằng hai con đường.

Việc dùng dấu phẩy làm cho câu này thành một câu ghép có hai vế, nhưng hai vế câu không liên quan chặt chẽ với nhau. Do vậy, dùng dấu chấm ở đây để tách thành hai câu là đúng.

b)    Câu 1: Nơi đây vừa là cố nét hoang sơ, bí hiểm (.) Lại vừa rất thanh thoát và giàu chất thơ.

Việc dùng dấu chấm để tách làm hai câu là không hợp lí, làm cho phần vị ngữ thứ hai bị tách khỏi chủ ngữ, nhất là khi hai vị ngữ được nối với nhau bằng cặp quan hệ từ vừa … vừa. Do vậy, dùng dấu chấm phẩy hoặc phẩy ở đây là hợp lí:

Nơi đây vừa có nét hoang sơ, bí hiểm (;) lại vừa rất thanh thoát vờ giàu chất thơ.

Câu 4: Cách dùng dấu chấm hỏi và dấu chấm than trong các câu ở Bài tập 2 SGK tr 151 vì sao không đúng? Hãy chữa lại các dấu câu ấy cho đúng.

a)    Dấu chấm hỏi ở cuối câu 1 và câu 2 sai vì ở đây không phải là các câu hỏi.

–  Chữa lại: Dùng dấu chấm

b)    Câu 3: Chỉ cần một lỗi nhỏ ở nỏ là tôi gắt um lên là câu trần thuật nên đặt dấu chấm than cuối câu này là không đúng.

–  Chữa lại: Dùng dấu chấm.

Quảng cáo