Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 Soạn bài Ông lão đánh cá và con cá vàng trang 96...

Soạn bài Ông lão đánh cá và con cá vàng trang 96 SGK Văn 6 – Văn lớp 6...

Ông lão đánh cá và con cá vàng – Aleksandr Sergeyevich Pushkin – Soạn bài Ông lão đánh cá và con cá vàng trang 96 SGK Văn 6. Câu 3: Em có nhận xét gì về lòng tham và sự bội bạc của nhân vật mụ vợ? Sự bội bạc của mụ đốí với chồng đã tăng lên như thế nào? Khi nào sự bội bạc của mụ đi đến tột cùng?

Câu 1: Trong truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng có mấy lần ông lão ra biển gọi con cá vàng? Việc kể lại những lần ông lão ra biển gọi cá vàng là biện pháp lặp lại có chủ ý của truyện cổ tích. Hãy nêu tác dụng của biện pháp này.

Trong truyện Ông lão đánh cá ưà con cá vàng có năm lần ông lão ra biển gọi cá vàng. Việc kể lại những lần ông, lão ra biển gọi cá vàng là biện pháp lặp lại có chủ ý của truyện cổ tích. Biện pháp này có mấy tác dụng sau:

–  Tạo nên tình huống, gây hồi hộp cho người nghe.

–   Sự lặp lại ở đây không phải là sự lặp lại nguyên xi mà có những chi tiết thay đổi, tăng tiến (cảnh biển thay đổi, lòng tham của mụ vợ tăng lên). Vì vậy, mỗi lần truyện lặp lại là mỗi lần có chi tiết mới xuất hiện. Đây là sự lặp lại tăng tiến.

–  Qua những lần lặp lại, tính cách các nhân vật (ông lão, mụ vợ, cá vàng) và chủ đề của truyện đữợc tô đậm dần.

Câu 2: Mỗi lần ông lão ra biển gọi cá vàng, cảnh biển thay đổi như thế nào?

Trong truyện, ông lão nầm lần ra biển gọi cá vàng, mỗi lần như thế cảnh biển lại thay đổi:

–   Lần 1: Biển gợn sóng êm ả.

–   Lần 2: Biển xanh đã nổi sóng.

–   Lần 3: Biển xanh nổi sóng dữ dội.

–   Lần 4: Biển nổi sóng mù mịt.

–  Lần 5: Một cơn giông tố kinh khủng kéo đến, mặt biển nổi sóng ầm ầm.

Câu 3: Em có nhận xét gì về lòng tham và sự bội bạc của nhân vật mụ vợ? Sự bội bạc của mụ đốí với chồng đã tăng lên như thế nào? Khi nào sự bội bạc của mụ đi đến tột cùng?

*   Lòng tham không đáy và sự bội bạc của mụ vợ ngày càng quá quắt:

–   Lần 1: đòi máng lợn mới => đòi hỏi vật chất.

–   Lần 2: đòi một cái nhà rộng => đòi hỏi vật chất (tăng lên).

Quảng cáo

–  Lần 3: muốn làm nhất phẩm phu nhân =ì> đòi hỏi của cải và danh vọng

–  Lần 4: muốn làm nữ hoàng => đòi hỏi của cải, danh vọng và quyền lực.

–   Lần 5: muôn làm Long Vương, bắt cá vàng hầu hạ vấ làm theo ý muôn của mụ => đòi hỏi một địa vị đầy quyền uy nhưng không có thật và một quyền phép vô hạn.

Lòng tham của mụ vợ cứ tăng mãi không có điểm dừng. Mụ muôn có tất cả mọi thứ: của cải, danh vọng, quyền phép vô hạn.

*  Đốì với chồng, thái độ bội bạc của mụ ngày càng tăng lên:

–  Mụ mắng chồng là đồ ngốc (đòi máng lớn)

–  Mụ quát to hơn: đồ ngu (đòi nhà)

–   Mụ mắng như tát nước vào mặt: “Đồ ngu, ngốc sao ngốc thể’ (đòi làm nhất phẩm phu nhân).

–    Mụ giận dữ, nổi trận lôi đình tát vào mặt ông lão: “mày dám cãi… ” (đòi làm nữ hoàng).

–    Mụ lại nổi cơn thịnh nộ, sai người đi bắt ông lão đến (đòi làm Long Vương)

Những chi tiết ấy chứng tỏ: lòng tham càng lớn thì tình nghĩa vợ chồng càng nhỏ lại, rồi tiêu biến

Với lòng tham không đáy, mụ vợ đòi hỏi tất cả mọi thứ con người có thể có, chưa đủ, mụ còn muôn chính cá vàng cũng trở thành đầy tớ hầu hạ mụ để tuỳ mụ sai khiến. Mụ không muốn đòi hỏi cá vàng qua trung gian là ông lão đánh cá nữa, mụ muốn gạt bỏ ông lão đi – ân nhân đã trở thành chướng ngại. Sự bội bạc của mụ đến đây đã đi tới tột cùng, người và trời đều không dung tha.

Câu 4. Câu chuyện đã được kết thúc như thê nào? Ý nghĩa của cách kêt thúc đó.

Kết thúc truyện, vợ chồng ông lão trở về cảnh sông như xưa. Với ông lão kết thúc như thế, ông lão không mất gì cả mà chỉ như vừa qua một cơn ác mộng. Còn đôi với mụ vợ thì đó là một sự trừng trị thích đáng. Cá vàng không chỉ lấy đi những gi nó đã cho mà còn lấy nhiều hơn thế. Mở đầu truyện, mụ vợ sông trong cảnh nghèo khó mà chưa hề uếm trải sung sướng giàu sang. Kết thúc truyện, sau khi mụ đã được sống qua tột đỉnh giàu sang, danh vọng mà lại phải trở về cảnh nghèo khó ban đầu, điều đó thực chẳng dễ chút nào.

Câu 5: Cá vàng trừng trị mụ vợ vì tội tham lam hay tội bội bạc? Hãy nêu ý nghĩa tượng trưng của hình tượng con cá vàng.

*   Cá vàng trừng trị mụ vợ vì cả hai tội. Cả hai tội đều nặng, nhưng có lẽ, tội bội bạc là tội lớn hơn.

*  Ý nghĩa tượng trưng của hình tượng cá vàng:

–   Cá vàng tượng trưng cho sự biết ơn, tấm lòng vàng củạ nhân dân đôì với những người nhân hậu đã cứu giúp COĨ1 người khi hoạn nạn, khó khăn. Cá vàng đại diện cho lòng tốt, cái thiện.

–   Cá vàng còn tượng trưng cho một chân lí khác của nhân dân: trừng trị đích đáng những kẻ tham lam, bội bạc.

Quảng cáo