Trang chủ Lớp 6 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Cánh diều Ý chính của phần (1) trong văn bản là: Nguyên Hồng “rất...

Ý chính của phần (1) trong văn bản là: Nguyên Hồng “rất dễ xúc động, rất dễ khóc”. Theo em...

Đọc kĩ văn bản. Gợi ý giải Câu hỏi 5 Bài đọc hiểu: Nguyên Hồng - Nhà văn của những người cùng khổ SBT trang 27 Ngữ văn 6 Cánh diều - Bài tập đọc hiểu: Nguyên Hồng - Nhà văn của những người cùng khổ trang 26 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Cánh diều.

(Câu hỏi 3, SGK) Ý chính của phần (1) trong văn bản là: Nguyên Hồng “rất dễ xúc động, rất dễ khóc”. Theo em, ý chính của phần (2) và phần (3) là gì?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Đọc kĩ văn bản

Answer - Lời giải/Đáp án

Advertisements (Quảng cáo)

- Ý chính của phần (1) trong văn bản là: Nguyên Hồng “rất dễ xúc động, rất dễ khóc”.

- Ý chính của phần (2) là: Sự khao khát tình yêu và dễ cảm thông với những người bất hạnh đã góp phần tạo nên một Nguyên Hồng nhạy cảm như hiện tại.

- Ý chính của phần (3) là: Cảnh ngộ khó khăn đã giúp Nguyên Hồng thấu hiểu cuộc sống những con người ở tầng đáy xã hội.