Trang chủ Lớp 6 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Cánh diều Hãy chọn và nêu tác dụng của biện pháp tu từ so...

Hãy chọn và nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong một bài ca dao...

Đọc bài ca dao trong SGK và nêu tác dụng của biện pháp tu từ. Hướng dẫn Câu hỏi 2 Bài đọc hiểu: Ca dao Việt Nam SBT trang 19 Ngữ văn 6 Cánh diều – Bài tập đọc hiểu: Ca dao Việt Nam trang 19 Sách bài tập Ngữ văn 6 – Cánh diều.

(Câu hỏi 2, SGK) Hãy chọn và nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong một bài ca dao.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Đọc bài ca dao trong SGK và nêu tác dụng của biện pháp tu từ

Advertisements (Quảng cáo)

Answer - Lời giải/Đáp án

Ba bài ca dao đầu sử dụng biện pháp tu từ so sánh. Ở bài ca dao thứ hai, so sánh con người “có cố”, “có ông” với việc “cây có cội”, “sông có nguồn” cho thấy sự hiển nhiên của việc con người có gốc nguồn, tiên tổ sinh thành, được thế hệ đi trước trao truyền cả sự sống và kế thừa tất cả những truyền thống tốt đẹp của ông cha. Mặt khác, so sánh hàm chứa sự nhắn nhủ về lòng biết ơn, kính nhớ tổ tiên, về bài học “uống nước nhớ nguồn, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Cây đơm hoa kết trái sum suê là nhờ gốc rễ bền vững, nhờ nguồn mà sông ăm ắp dâng đầy không bao giờ vơi cạn.