Trang chủ Lớp 6 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Cánh diều Tìm những chi tiết hoang đường, kì ảo trong truyện Thánh Gióng....

Tìm những chi tiết hoang đường, kì ảo trong truyện Thánh Gióng. Những chi tiết đó có tác dụng gì trong việc thể hiện nội dung?...

Đọc văn bản trong SGK để trả lời câu hỏi. Hướng dẫn Câu hỏi 6 Bài đọc hiểu: Thánh Gióng SBT trang 12 Ngữ văn 6 Cánh diều – Bài tập đọc hiểu: Thánh Gióng trang 11 Sách bài tập Ngữ văn 6 – Cánh diều.
(Câu hỏi 4, SGK) Tìm những chi tiết hoang đường, kì ảo trong truyện Thánh Gióng. Những chi tiết đó có tác dụng gì trong việc thể hiện nội dung?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Đọc văn bản trong SGK để trả lời câu hỏi

Answer - Lời giải/Đáp án

Những chi tiết hoang đường, kì ảo trong truyện Thánh Gióng.

+ Khi sứ giả đến tìm người tài giỏi giúp nhà vua đánh giặc, Gióng bỗng cất tiếng nói xin đi đánh giặc.

Advertisements (Quảng cáo)

+ Gióng lớn nhanh như thổi, ăn cơm mấy cũng không no, áo vừa mặc xong đã đứt chỉ.

+ Giặc đến, Gióng vươn vai biến thành một tráng sĩ cao lớn.

+ Ngựa sắt mà hí được, lại phun lửa.

+ Nhổ tre ven đường đánh giặc, giặc tan vỡ.

Những chi tiết tưởng tượng, kì ảo nhằm tạo ra những câu chuyện thần kì, giải thích những sự kiện, sự việc chưa thể giải thích theo cách thông thường hoặc để thần thánh hoá các nhân vật mà nhân dân ngưỡng mộ, tôn sùng; tăng sức hấp dẫn cho câu chuyện…