Trang chủ Lớp 6 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Cánh diều Các chi tiết kết thúc truyện: “Nhà vua gả công chúa cho...

Các chi tiết kết thúc truyện: “Nhà vua gả công chúa cho Thạch Sanh. Lễ cưới của họ tưng bừng nhất kinh kỳ...

Đọc văn bản Thạch Sanh trong SGK. Gợi ý giải Câu hỏi 5 Bài đọc hiểu: Thạch Sanh SBT trang 12 Ngữ văn 6 Cánh diều – Bài tập đọc hiểu: Thạch Sanh trang 12 Sách bài tập Ngữ văn 6 – Cánh diều.

(Câu hỏi 5, SGK) Các chi tiết kết thúc truyện: “Nhà vua gả công chúa cho Thạch Sanh. Lễ cưới của họ tưng bừng nhất kinh kỳ, chưa bao giờ và chưa đâu có lễ cưới tưng bừng như thế.” và “Về sau, vua không có con trai, đã nhường ngôi cho Thạch Sanh” cho thấy nhân dân ta muốn thể hiện ước mơ gì?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Đọc văn bản Thạch Sanh trong SGK

Advertisements (Quảng cáo)

Answer - Lời giải/Đáp án

Các chi tiết kết thúc truyện: “Nhà vua gả công chúa cho Thạch Sanh. Lễ cưới của họ tưng bừng nhất kinh kì, chưa bao giờ và chưa đâu có lễ cưới tưng bừng như thế.” và “Về sau, vua không có con trai, đã nhường ngôi cho Thạch Sanh” thể hiện ước mơ công lý xã hội (ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác) và ước mơ của nhân dân về sự đổi đời.