Trang chủ Lớp 6 SBT Tiếng Anh lớp 6 mới Phonetics trang 16 Unit 9 Sách Bài Tập (SBT) Anh 6 mới:...

Phonetics trang 16 Unit 9 Sách Bài Tập (SBT) Anh 6 mới: Tổng hợp bài tập Phonetics unit 9 có đáp án và lời giải...

Tổng hợp bài tập Phonetics unit 9 có đáp án và lời giải chi tiết.. Phonetics – trang 16 Unit 9 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 6 mới – Unit 9. Cities in the World – Các thành phố trên thế giới

PHONETICS

1 Which words have the sound/əʊ/? Which words have the sound/aɪ/?

[ Từ nào có âm /əʊ/? Từ nào có âm /aɪ/?]

Đáp án:

2 Read aloud these two short poems.

[ Đọc to hai bài thơ ngắn này]

Bài dịch:

1. Cô Bạch Tuyết thích những cánh diều đang bay.

Cao! Cao!

Quảng cáo
Đang tải...

Những cánh diều trên bầu trời.

Cô cười.

2. Vào tháng 11 trời lạnh.

Không có hoa.

Tôi không muốn ở nhà một mình.

3 Make sentences or make a short poem with the words in 1.

[ Viết các câu hoặc sáng tác một bài thơ ngắn với các từ ở bài 1]

Đáp án:

It’s time for my wife

to drive to buy wine

when the light is bright

and she smiles like flying kites.