Trang chủ Lớp 6 SBT Tiếng Anh lớp 6 mới Speaking trang 18 Unit 9 Sách bài tập tiếng Anh lớp 6...

Speaking trang 18 Unit 9 Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 mới: Tổng hợp bài tập Phonetics unit 9 có đáp án và lời...

Tổng hợp bài tập Phonetics unit 9 có đáp án và lời giải chi tiết.. Speaking – trang 18 Unit 9 Sách Bài Tập (SBT) tiếng Anh lớp 6 mới – Unit 9. Cities in the World – Các thành phố trên thế giới

SPEAKING

1 Describe a place.

[ Miêu tả một nơi]

Em có thể miêu tả một nơi ( thành phố/ thị trấn/ làng mạc) nơi em sống với 3 đến 5 tính từ. Đưa ra lý do.

Ví dụ: yên tĩnh, xinh đẹp, tuyệt vời

Thị trấn nơi tôi sống  thì yên tĩnh.( Không có nhiều người và nhiều giao thông)

Nó cũng đẹp nữa ( Tôi thích những ngôi nhà nhỏ và cái hồ)

Tôi nghĩ nó là một thị trấn tuyệt vời ( bởi vì thời tiết đẹp và con người thân thiện)

Đáp án:

Adjectives: comfortable, noisy, convenient, boring.

The neighborhood where I live is so noisy. ( There are many new houses are under construction and I can’t sleep well at weekends.)

Quảng cáo
Đang tải...

But, it is very convenient because it’s near the market and stores. ( I can buy anything easily and fast.)

Athough it’s boring ( People go to work all day and seldom we see each other to talk), I still love my room because it’s very comfortable and cozy.

2 Have you ever done these things? Take turns to ask and answer questions. Remember to describe the experiences.

– climbing a mountain

– cooking a meal yourself

– playing a game in the rain

–  eating snails

– travelling by bus to school

[ Bạn đã bao giờ làm những việc này chưa? Thay phiên nhau hỏi và trả lời. Nhớ mô tả trải nghiệm]

– leo núi

– tự tay nấu một bữa ăn

– chơi trò chơi trong mưa

– ăn ốc sên

– đi học bằng xe buýt